Malarz żydowsko-białoruskiego pochodzenia, przedstawiciel École de Paris. Kształcił się początkowo w Berlinie, od 1923 roku mieszkał i tworzył w Paryżu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

25
Ossip LUBITCH (LUBICZ) (1896 Grodno - 1990 Paryż)

Martwa natura z koszem owoców i butelką, 1927

olej/płótno, 54 x 65 cm
sygnowany p.d.: 'Lubitch'
opisany na odwrociu: '18 | 15F | 1927'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet. Sztuka Dawna

30.06.2020

19:00

Sprzedane 2 800 zł (3 444 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 3 000 - 4 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Malarz żydowsko-białoruskiego pochodzenia, przedstawiciel École de Paris. Kształcił się początkowo w Berlinie, od 1923 roku mieszkał i tworzył w Paryżu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.