POCHODZENIE:
z kolekcji marszanda Leopolda Zborowskiego (1889-1932), Paryż
dom aukcyjny Boisgirard, Paryż, czerwiec 2006
Galeria Marek, Warszawa
kolekcja prywatna, Warszawa

WYSTAWIANY:
Eugeniusz Eibisch: "mnie interesuje tylko malarstwo". Wystawa w 20. rocznicę śmierci artysty, Muzeum Lubelskie, Lublin, 12 października - 15 grudnia 2007

LITERATURA:
Eugeniusz Eibisch: "mnie interesuje tylko malarstwo". Wystawa w 20. rocznicę śmierci artysty, katalog wystawy, Muzeum Lubelskie, Lublin 2007, s. 89 (il.), nr kat. 71

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskiego i Wojciecha Weissa. W 1922 roku wyjechał do Paryża. W czasie pobytu we Francji dużo wystawiał m.in.: na salonach paryskich: Jesiennym i Niezależnych. W 1939 roku wrócił do Polski; objął katedrę rysunku w krakowskiej ASP, a od 1945 roku był rektorem tejże uczelni. W latach 1950-19 był profesorem malarstwa w ASP w Warszawie. Po wojnie brał udział w wielu prestiżowych wystawach na świecie. Otrzymał nagrodę Guggenheim Museum w 1960 roku W okresie paryskim malował pejzaże, martwe natury i portrety bliskie stylistyce Chaima Soutine'a. W latach późniejszych potwierdził swą przynależność do nurtu kolorystycznego.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

39
Eugeniusz EIBISCH (1895-1987)

"Martwa natura z bażantem i pomidorami", około 1930

olej/płótno, 38,5 x 59 cm
sygnowany p.d.: 'Ebiche'
na krośnie malarskim papierowa nalepka wystawowa oraz nalepki aukcyjne

Zobacz katalog

DESA UNICUM

École de Paris

06.05.2021

19:00

Sprzedane 24 000 zł (30 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 25 000 - 35 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
z kolekcji marszanda Leopolda Zborowskiego (1889-1932), Paryż
dom aukcyjny Boisgirard, Paryż, czerwiec 2006
Galeria Marek, Warszawa
kolekcja prywatna, Warszawa

WYSTAWIANY:
Eugeniusz Eibisch: "mnie interesuje tylko malarstwo". Wystawa w 20. rocznicę śmierci artysty, Muzeum Lubelskie, Lublin, 12 października - 15 grudnia 2007

LITERATURA:
Eugeniusz Eibisch: "mnie interesuje tylko malarstwo". Wystawa w 20. rocznicę śmierci artysty, katalog wystawy, Muzeum Lubelskie, Lublin 2007, s. 89 (il.), nr kat. 71

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskiego i Wojciecha Weissa. W 1922 roku wyjechał do Paryża. W czasie pobytu we Francji dużo wystawiał m.in.: na salonach paryskich: Jesiennym i Niezależnych. W 1939 roku wrócił do Polski; objął katedrę rysunku w krakowskiej ASP, a od 1945 roku był rektorem tejże uczelni. W latach 1950-19 był profesorem malarstwa w ASP w Warszawie. Po wojnie brał udział w wielu prestiżowych wystawach na świecie. Otrzymał nagrodę Guggenheim Museum w 1960 roku W okresie paryskim malował pejzaże, martwe natury i portrety bliskie stylistyce Chaima Soutine'a. W latach późniejszych potwierdził swą przynależność do nurtu kolorystycznego.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.