POCHODZENIE:
dom aukcyjny Oger-Blanchet, Paryż, październik 2017
kolekcja prywatna, Polska

Osiadł w Paryżu prawdopodobnie jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Uczestniczył w salonach paryskich: Jesiennym (1921, 1924, 1926-27, 1936-37), des Tuileries (1923, 1927, 1936) oraz Niezależnych (1925 r.). Malował przede wszystkim pejzaże, widoki miejskich przedmieść oraz martwe natury. W 1943 roku deportowany został do obozu koncentracyjnego. Data jego śmierci budzi kontrowersje, według relacji rodziny artysta przeżył wojnę i zmarł w 1956 roku.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

35
Natan (Grunsweig) (Nathan) GRUNSWEIGH (Kraków 1880 - Kraków 1943)

Martwa natura w sklepie, 1946

olej/sklejka, 37,5 x 46,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Grunsweigh | 1946'
na odwrociu papierowe nalepki aukcyjne

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
dom aukcyjny Oger-Blanchet, Paryż, październik 2017
kolekcja prywatna, Polska

Osiadł w Paryżu prawdopodobnie jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Uczestniczył w salonach paryskich: Jesiennym (1921, 1924, 1926-27, 1936-37), des Tuileries (1923, 1927, 1936) oraz Niezależnych (1925 r.). Malował przede wszystkim pejzaże, widoki miejskich przedmieść oraz martwe natury. W 1943 roku deportowany został do obozu koncentracyjnego. Data jego śmierci budzi kontrowersje, według relacji rodziny artysta przeżył wojnę i zmarł w 1956 roku.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.