Twórczość Maurice’a Blonde’a łączona jest z École de Paris. Na jego malarstwo silnie oddziałała lekcja postimpresjonizmu oraz ekspresjonizmu. Wskazuje się również na wpływ jaki na artystę miał wywrzeć Pierre Bonnard. Na swoich płótnach zostawiał szybkie i duże ślady pędzla. Formy w jego twórczości są naturalnie i głęboko zestrojone.
Blond urodził się w Łodzi jako Maurycy Blumenkranc, syn rosyjskiego handlowca. Chociaż jako nastolatek zdradzał zdolności twórcze, początkowo wybrał karierę naukową i w 1922 roku rozpoczął na Uniwersytecie Warszawskim studia matematyczne. Krótko studiował potem w stołecznej Akademii Sztuk Pięknych. W 1923 roku przeniósł się do Berlina, gdzie związał się ze środowiskiem rosyjskiej awangardy. Od 1924 roku mieszkał na stałe w Paryżu, w Cité Falguière. Zaprzyjaźnił się m.in. z Michaiłem Łarionowem i Natalią Gonczarową. Współpracował z rosyjskim czasopismem "Czisla". Od 1923 roku wystawiał jako Maurycy Blumenkranc, pod nazwiskiem Blond schronił się w czasie niemieckiej okupacji Francji.

Artysta urodzony w Łodzi. Studiował początkowo w Warszawie malarstwo i matematykę. Wyjechał najpierw do Berlina, a od 1924 roku mieszkał na stałe w Paryżu. Malował sceny figuralne, martwe natury, pejzaże, widoki uliczek i zaułków Paryża.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

40
Maurice (Blumenkranc) BLOND (1899-1974)

Martwa natura

olej/płyta, 29 x 37 cm
sygnowany l.d.: 'M. Blond'
na odwrociu napisy flamastrem oraz nalepka firmy ramiarskiej

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Twórczość Maurice’a Blonde’a łączona jest z École de Paris. Na jego malarstwo silnie oddziałała lekcja postimpresjonizmu oraz ekspresjonizmu. Wskazuje się również na wpływ jaki na artystę miał wywrzeć Pierre Bonnard. Na swoich płótnach zostawiał szybkie i duże ślady pędzla. Formy w jego twórczości są naturalnie i głęboko zestrojone.
Blond urodził się w Łodzi jako Maurycy Blumenkranc, syn rosyjskiego handlowca. Chociaż jako nastolatek zdradzał zdolności twórcze, początkowo wybrał karierę naukową i w 1922 roku rozpoczął na Uniwersytecie Warszawskim studia matematyczne. Krótko studiował potem w stołecznej Akademii Sztuk Pięknych. W 1923 roku przeniósł się do Berlina, gdzie związał się ze środowiskiem rosyjskiej awangardy. Od 1924 roku mieszkał na stałe w Paryżu, w Cité Falguière. Zaprzyjaźnił się m.in. z Michaiłem Łarionowem i Natalią Gonczarową. Współpracował z rosyjskim czasopismem "Czisla". Od 1923 roku wystawiał jako Maurycy Blumenkranc, pod nazwiskiem Blond schronił się w czasie niemieckiej okupacji Francji.

Artysta urodzony w Łodzi. Studiował początkowo w Warszawie malarstwo i matematykę. Wyjechał najpierw do Berlina, a od 1924 roku mieszkał na stałe w Paryżu. Malował sceny figuralne, martwe natury, pejzaże, widoki uliczek i zaułków Paryża.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.