Trudno zamknąć twórczość Judyty Sobel w jednym nurcie malarstwa. W jej obrazach odnajdziemy tradycje malarskie z przeróżnych okresów sztuki XX wieku. Potwierdza to prezentowana martwa natura, którą Sobel namalowała w 1947 roku. Rozbicie brył to nawiązanie do francuskiego kubizmu. Szerokie pociągnięcia pędzla z kolei sugerują XX-wieczny koloryzm. Fakt, że Sobel zachowuje typowe relacje przestrzenne dwuwymiarowości płótna - czyli logikę geometrii wykreślnej - cofa jednak inspiracje artystki jeszcze dalej, do XIX wieku, aż do na poły figuratywnej sztuki impresjonistów. Polskiego widza zastanowić też może kolorystyka, jakże nietypowa dla rodzimych twórców!
Bogate życie Judyty Sobel odbija się jak przez kalkę w jej malarstwie. Droga jej życia wiodła przez Łódź, Wrocław, Paryż, Tel Aviv i Nowy Jork. Pejzaże, wnętrza, martwe natury były głównymi tematami jej dzieł. Sobel uważana jest za malarkę, która posługiwała się figuracją, jednak jest to figuracja złamana, idąca w kierunku abstrakcji. Judyta Sobel poprzez rozedrgane barwy ukazywała swoją wrażliwość na otaczający świat.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

67
Judyta SOBEL (1924 Lwów - 2012 Nowy Jork)

Martwa natura, 1947 r.

olej/płótno, 61 x 51 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'J. SOBEL 47'

WYSTAWIANY:
- "Artyści emigracji
- JUDYTA SOBEL", Desa Modern, 26.09
- 24.10 2008, poz. 30

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Trudno zamknąć twórczość Judyty Sobel w jednym nurcie malarstwa. W jej obrazach odnajdziemy tradycje malarskie z przeróżnych okresów sztuki XX wieku. Potwierdza to prezentowana martwa natura, którą Sobel namalowała w 1947 roku. Rozbicie brył to nawiązanie do francuskiego kubizmu. Szerokie pociągnięcia pędzla z kolei sugerują XX-wieczny koloryzm. Fakt, że Sobel zachowuje typowe relacje przestrzenne dwuwymiarowości płótna - czyli logikę geometrii wykreślnej - cofa jednak inspiracje artystki jeszcze dalej, do XIX wieku, aż do na poły figuratywnej sztuki impresjonistów. Polskiego widza zastanowić też może kolorystyka, jakże nietypowa dla rodzimych twórców!
Bogate życie Judyty Sobel odbija się jak przez kalkę w jej malarstwie. Droga jej życia wiodła przez Łódź, Wrocław, Paryż, Tel Aviv i Nowy Jork. Pejzaże, wnętrza, martwe natury były głównymi tematami jej dzieł. Sobel uważana jest za malarkę, która posługiwała się figuracją, jednak jest to figuracja złamana, idąca w kierunku abstrakcji. Judyta Sobel poprzez rozedrgane barwy ukazywała swoją wrażliwość na otaczający świat.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.