Urodził się we Lwowie w rodzinie ortodoksyjnych Żydów. Studiował w Berlinie (1916), Florencji (1922) a następnie w Rzymie (1923-1927). W latach 1927 do 1929 przebywał w Paryżu, gdzie był członkiem Związku Artystów Polskich we Francji. W 1932 był jednym z założycieli grupy Nowa Generacja. Brał udział w obronie Polski we wrześniu '39, pojmany trafił do oflagu w Murnau gdzie przebywał do końca wojny. W obozie po jego kierunkiem rozwijał swój talent malarski Kazimierz Kopczyński.Po wojnie w latach 1947-1950 nauczał na Uniwersytecie w Monachium a w 1950 wyemigrował do Australii gdzie tworzył i nauczał.Jego prace znajdują się m.in. w National Gallery of Australia[6] i Muzeum Sztuki w Łodzi[7].

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

127
Maksymilian FEUERRING (1896 Lwów -1985)

Martwa natura

olej/płyta, 90 x 121 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Urodził się we Lwowie w rodzinie ortodoksyjnych Żydów. Studiował w Berlinie (1916), Florencji (1922) a następnie w Rzymie (1923-1927). W latach 1927 do 1929 przebywał w Paryżu, gdzie był członkiem Związku Artystów Polskich we Francji. W 1932 był jednym z założycieli grupy Nowa Generacja. Brał udział w obronie Polski we wrześniu '39, pojmany trafił do oflagu w Murnau gdzie przebywał do końca wojny. W obozie po jego kierunkiem rozwijał swój talent malarski Kazimierz Kopczyński.Po wojnie w latach 1947-1950 nauczał na Uniwersytecie w Monachium a w 1950 wyemigrował do Australii gdzie tworzył i nauczał.Jego prace znajdują się m.in. w National Gallery of Australia[6] i Muzeum Sztuki w Łodzi[7].

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.