304
Janusz MIELCZAREK

Marian Michalik w pracowni, 1996

fotografia barwna, papier;
30 x 45 cm (w świetle oprawy);
na odwrocie oprawy napis autorski: MARIAN MICHALIK
W PRACOWNI/ VI.1996 r./ FOTOGRAFOWAŁ JANUSZ
MIELCZAREK/ Czł. ZPAF nr leg. 845/ PRACA Nr 1/5 Cz-wa,
wrzesień 1996 r. oraz podpis autorski. Odbitka autorska,
nakład: 1/5.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji