Karol Rutkowski był związany z krakowskim środowiskiem artystycznym. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Teodora Axentowicza, uzyskując dyplom w 1909 r. Uczył się również w Wiedniu i na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

54
Karol RUTKOWSKI (1885-1960)

Marcowe słońce

olej/tektura, 25 x 32 cm
sygnowany l.d.: 'KAROL RUTKOWSKI '
opisany na odwrociu: 'Marcowe słońce (...)'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Karol Rutkowski był związany z krakowskim środowiskiem artystycznym. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Teodora Axentowicza, uzyskując dyplom w 1909 r. Uczył się również w Wiedniu i na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.