211
MAPA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Sebastian Münster, Sebastian Henricperti, Bazylea, ok. 1588
Landtafel des Ungerlands, Polands, Reuffen, Littaw, Walachen und Bulgaren
Drzeworyt, papier, 37 x 42,5 cm (arkusz)
verso tekst po łacinie

Zobacz katalog

OSTOYA

197 Aukcja. Sztuka dawna, antyki, sztuka współczesna

14.11.2020

17:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 1 900 zł
Estymacja: 2 300 - 2 500 zł