„Moje fotografie są często wycięte z tła, więc nie ma tu mowy o głębi czy przestrzeni formalnej. Piękno może wynikać z kontekstu; dla mnie jest tam, gdzie spotykają się dobro, rozum i tajemnica”.
Marta Deskur

Studiowała w Ecole des Beaux-Arts, Aix-en Provence w latach 1983 - 1988. Dyplom National Superieur d`exspresion plasique. W latach 1989-90 prowadziła zajęcia z rysunku w Ecole des Beaux-Arts, Aix-en Provence. Mieszka i pracuje w Krakowie. W ciągu ostatnich lat w jej twórczości dominuje fotografia i wideo. Należy do czołówki polskiej sceny sztuk wizualnych. W swojej twórczości porusza podstawowe kwestie współczesnej kultury i jej wpływu na relacje ludzkie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

53
Marta DESKUR (ur. 1962)

"Małgosia", 2008

duratrans/plexi, 100 x 100 cm
sygnowany, datowany i numerowany p.d.: 'MARTA DESKUR | 2008 ed. 1/5'
ed. 1/5

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989

19.11.2020

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 7 000 - 10 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

„Moje fotografie są często wycięte z tła, więc nie ma tu mowy o głębi czy przestrzeni formalnej. Piękno może wynikać z kontekstu; dla mnie jest tam, gdzie spotykają się dobro, rozum i tajemnica”.
Marta Deskur

Studiowała w Ecole des Beaux-Arts, Aix-en Provence w latach 1983 - 1988. Dyplom National Superieur d`exspresion plasique. W latach 1989-90 prowadziła zajęcia z rysunku w Ecole des Beaux-Arts, Aix-en Provence. Mieszka i pracuje w Krakowie. W ciągu ostatnich lat w jej twórczości dominuje fotografia i wideo. Należy do czołówki polskiej sceny sztuk wizualnych. W swojej twórczości porusza podstawowe kwestie współczesnej kultury i jej wpływu na relacje ludzkie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.