093
Malarz nieokreślony, węgierski (?), 1.poł. XX w.

Martwa natura z jabłkami
olej, płótno; 80,5 x 66 cm;
sygn. l. d.: Nagy (? - słabo czytelnie).

Zobacz katalog

REMPEX

277 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

18.11.2020

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 3 000 zł
Estymacja: 3 500 - 4 000 zł