Portret dwuletniego młodzieńca w stylizowanym stroju all`antica to jedno z nawiązań do tradycji malarstwa holenderskiego epoki baroku. Chłopiec został ukazany jako dorosła postać z pupilem u stóp w pełnej majestatu pozie.

Sportretowanym jest Johann Georg von Einsiedel (1692-1760), najstarszy z trzech synów Hansa Haubolda von Einsiedel (1654-1700) i Anny Zofii von Rumohr (1671-1725). Ojciec sportretowanego chłopca był marszałkiem na dworze w Królestwie Polskim oraz Księstwie Saksońskim, a jego syn, Johann Georg Friedrich hrabia von Einsiedel (1730-1811), piastował stanowisko ambasadora

w St Petersburgu, Londynie i Paryżu, by następnie w latach 1763-1766 zostać ministrem spraw wewnętrznych. Analogiczne, siedemnastowieczne kompozycje portretowe, przedstawiające wizerunek dziecka upowszechnił Pieter Nason (1612-1689).

Oferowane płótno stanowi jednak jedyny znany obecnie dowód wpływów malarstwa Holendra na sztukę kręgu malarstwa niemieckiego końca XVII w., czego dowodem może być swobodniejszy sposób malowania, dbałość o detale stroju i szczegóły kompozycji oraz sam warsztat malarza z Niderlandów (por. Pieter Nason, Chłopiec jako myśliwy, ok. 1670 r., Galerie d'Art de la Ville de Luxembourg).

110
Malarz nieokreślony, niemiecki, XVII w.

Portret dwuletniego Johanna Georga
olej, płótno; 104 x 78,7 cm;
l. d. inskrypcja: Johannes Georgius ab Einsiedel / natus d. 24 May 169Z ĺtatis Suĺ / Z ann :

Zobacz katalog

REMPEX

Silent Selling - wystawa połączona ze sprzedażą

17.08.2021

18:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 50 000 - 70 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

Portret dwuletniego młodzieńca w stylizowanym stroju all`antica to jedno z nawiązań do tradycji malarstwa holenderskiego epoki baroku. Chłopiec został ukazany jako dorosła postać z pupilem u stóp w pełnej majestatu pozie.

Sportretowanym jest Johann Georg von Einsiedel (1692-1760), najstarszy z trzech synów Hansa Haubolda von Einsiedel (1654-1700) i Anny Zofii von Rumohr (1671-1725). Ojciec sportretowanego chłopca był marszałkiem na dworze w Królestwie Polskim oraz Księstwie Saksońskim, a jego syn, Johann Georg Friedrich hrabia von Einsiedel (1730-1811), piastował stanowisko ambasadora

w St Petersburgu, Londynie i Paryżu, by następnie w latach 1763-1766 zostać ministrem spraw wewnętrznych. Analogiczne, siedemnastowieczne kompozycje portretowe, przedstawiające wizerunek dziecka upowszechnił Pieter Nason (1612-1689).

Oferowane płótno stanowi jednak jedyny znany obecnie dowód wpływów malarstwa Holendra na sztukę kręgu malarstwa niemieckiego końca XVII w., czego dowodem może być swobodniejszy sposób malowania, dbałość o detale stroju i szczegóły kompozycji oraz sam warsztat malarza z Niderlandów (por. Pieter Nason, Chłopiec jako myśliwy, ok. 1670 r., Galerie d'Art de la Ville de Luxembourg).