143
Malarz nieokreślony, XVIII w.

Madonna

olej, płótno dublowane; 61 x 50 cm;
sygn. l. d.: A. Duran... (słabo czytelnie);
Kopia obrazu z czasu włoskiego baroku.

Zobacz katalog

REMPEX

277 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

18.11.2020

18:00

Sprzedane warunkowo 4 800 zł (5 664 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 4 800 zł
Estymacja: 5 500 - 6 500 zł