PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

90
Maja BEREZOWSKA (1898 Baranowicze - 1978 Warszawa)

Macierzyństwo, 1954

akwarela, tusz/papier, 31 x 21 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'maja berezowska 1954'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

23.09.2021

19:00

Sprzedane 3 000 zł (3 750 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 3 500 - 5 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.