028
M. DEMCZUK, XX w.

Widok na kościół na Skałce w Krakowie
akwarela, papier; 13,5 x 17,5 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: MDemczuk (piórem).

Zobacz katalog

REMPEX

277 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

18.11.2020

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 900 zł
Estymacja: 1 000 - 1 200 zł