349
[LWÓW].

Lemberg. Staloryt z akwafortą 10,9x16,5 cm (Panorama miasta od pn.-wsch. widzianego z Wałów Gubernatorskich z poł. XIX w. Pod ryciną tytuł i nadruki: "Aus d. Kunstanst. d. Bibl. Instit. in Hildbh." i "Eigenthum d. Verleger". Nad górną ramką z prawej numer DCXV. Stan dobry)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji