Projekt patriotycznego Plakatu / Ilustracji - "Lwów, Będziem Piersią Go bronili Choćby Przyszło Trupem Paść..."

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

7243
Roman CIEŚLEWICZ (1930-1996)

"Lwów", 1945

akwarela, gwasz, tusz/papier , 22 x 15,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany wewnątrz kompozycji: 'R. CIESLEWICZ. 1945.'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Projekt patriotycznego Plakatu / Ilustracji - "Lwów, Będziem Piersią Go bronili Choćby Przyszło Trupem Paść..."

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.