Zagadnienie pamięci odgrywa kluczową rolę w twórczości Włodzimierza Jana Zakrzewskiego. Początek tej tendencji zaobserwować można u progu lat 90. w serii prac poruszających wątki autobiograficzne, związane z chorobą i śmiercią ojca - malarza Włodzimierza Zakrzewskiego. Od tego czasu Zakrzewski zaczyna w swoich obrazach coraz częściej nawiązywać do wspomnień, podejmować dialog z przeszłością i rekonstruować obrazy funkcjonujące dotąd wyłącznie w jego pamięci. Zmienia się także wizualny język artysty - jako elementy obrazu pojawiają się rysunki z dawnych fotografii, graficzne zapożyczenia z ilustracji książkowych lub gazet, a także cytaty z obrazów ojca i rysunki z dzieciństwa. Praktyka cytowania własnych, wcześniejszych prac powróciła w twórczości Zakrzewskiego w pierwszych latach XXI wieku w serii "Luki w pamięci". Artysta pociął na kilka części swoje stare płótna z martwymi naturami i zamalował ich powierzchnie farbą olejną, pozostawiając dawne obrazy jedynie we fragmentarycznym wycinku. Zakrzewski kontynuował w ten sposób dialog teraźniejszości z przeszłością w wymiarze osobistym, badając możliwości przewartościowania czasu za pomocą malarskiego medium.
PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

62
Włodzimierz ZAKRZEWSKI (1916 Petersburg - 1992 Warszawa)

Luki w pamięci, 1976/2000 r.

olej/płótno, 50 x 50 cm
opisany na odwrociu: 'W. J. ZAKRZEWSKI | PAINTING DATED AUG. 8, 1976 | OBRAZ Z DNIA 8 SIERPNIA 1976 | FRAGMENT 50X50 cm (oryg. 114 x 130 cm) | OIL ON CANVAS | Luki w pamięci 1976/2000 | Memory saps #2 | 50x50 cm (20x20")'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Zagadnienie pamięci odgrywa kluczową rolę w twórczości Włodzimierza Jana Zakrzewskiego. Początek tej tendencji zaobserwować można u progu lat 90. w serii prac poruszających wątki autobiograficzne, związane z chorobą i śmiercią ojca - malarza Włodzimierza Zakrzewskiego. Od tego czasu Zakrzewski zaczyna w swoich obrazach coraz częściej nawiązywać do wspomnień, podejmować dialog z przeszłością i rekonstruować obrazy funkcjonujące dotąd wyłącznie w jego pamięci. Zmienia się także wizualny język artysty - jako elementy obrazu pojawiają się rysunki z dawnych fotografii, graficzne zapożyczenia z ilustracji książkowych lub gazet, a także cytaty z obrazów ojca i rysunki z dzieciństwa. Praktyka cytowania własnych, wcześniejszych prac powróciła w twórczości Zakrzewskiego w pierwszych latach XXI wieku w serii "Luki w pamięci". Artysta pociął na kilka części swoje stare płótna z martwymi naturami i zamalował ich powierzchnie farbą olejną, pozostawiając dawne obrazy jedynie we fragmentarycznym wycinku. Zakrzewski kontynuował w ten sposób dialog teraźniejszości z przeszłością w wymiarze osobistym, badając możliwości przewartościowania czasu za pomocą malarskiego medium.
PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.