91
LUDOWI WIEJSKIEMU CAŁEJ ZIEMI NASZEJ MIŁOŚĆ, PRAWDA, I POZDROWIENIE BRATNIE, 1848, Wiosna Ludów

Sprawozdanie Wojciecha Boniur z Rzędzina i Stanisława Mielaka ze Skrzeszowa, gospodarzy ziemskich, obwodu tarnowskiego Deputowanych wraz z innymi Obywatelami z tej części Małopolski, która dziś Galicyą zowią, przybyłych do Wiednia dnia 27. Marca 1848, w poniedziałek,w celu narad o wolność swych Ziomków.
Druk, papier; 40 x 25 cm
Nakładem K.Jabłońskiego; drukiem Piotra Pillera we Lwowie

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji