Rosyjski carat nie pogodził się nigdy z utworzeniem na mocy unii brzeskiej z 1596 r. kościoła unickiego, gdyż jego wierni uznając zwierzchność papieży nie mogli zostać w pełni podporządkowani władcom imperium rosyjskiego, jak to się działo z prawosławnymi. Jednym z działań mających na celu ich podporządkowanie była decyzja Aleksandra II o wcieleniu unickiej diecezji chełmskiej do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. To wywołało opór wiernych, zwłaszcza w miejscowości Pratulin, gdzie nie chcieli się oni zgodzić na przekazanie ich świątyni duchownemu prawosławnemu. Wojsko rosyjskie w trakcie akcji pacyfikacyjnej rozstrzelało klęczących i modlących się unitów (Wincentego Lewoniuka, Daniela Karmasza, Łukasza Bojkę, Konstantego Bojkę, Konstantego Łukaszuka, Bartłomieja Osypiuka, Anicetę Hryciuk, Filipa Geryluka, Ignacego Frańczuka, Onufrego Wasyluka, Maksyma Hawryluka, Jana Andrzejuka i Michała Wawrzyszuka). Wiele ofiar śmiertelnych spowodowały także działania wojsk rosyjskich w Drelowie (gdzie zamordowano miejscowego przywódcę unitów Semena Pawluka).

038
LUBLIN, CHEŁM, DRELÓW, PRATULIN – MĘCZENNICY PODLASCY.

Medal braciom Rusinom 1874, wybity w 1875 r. w brązie jako forma upamiętnienia masakry unitów w Polubiczach, Pratulinie i Drelowie, do której doszło rok wcześniej; według projektu Cypriana Kamila Norwida, nakładem Józefa Barwińskiego; Av. krzyż w koronie cierniowej, a pod nim tarcza herbowa polsko-litewsko-ruska, na dole data: 1874, napis otokowy: BRACIOM RUSINOM POMORDOWANYM PRZEZ CARAT MOSKIEWSKI ZA WIERNOŚĆ DLA KOSCIOŁA I POLSKI; Rv. otwarta księga z napisem: MARTYROLOGIA POLSKA / WŁOŚCIANIE…, na górze napis: WOJEWÓDZTWA PODLASKIE I LUBELSKIE, na dole: POLUBICZE – DRELÓW – PRATULIN; st. bdb.; średnica: 64 mm; BARDZO RZADKI!

Zobacz katalog

Wu-eL

XXVII Aukcja - Paderewski, Piłsudski, Legiony

28.03.2020

11:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 1 500 zł

Rosyjski carat nie pogodził się nigdy z utworzeniem na mocy unii brzeskiej z 1596 r. kościoła unickiego, gdyż jego wierni uznając zwierzchność papieży nie mogli zostać w pełni podporządkowani władcom imperium rosyjskiego, jak to się działo z prawosławnymi. Jednym z działań mających na celu ich podporządkowanie była decyzja Aleksandra II o wcieleniu unickiej diecezji chełmskiej do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. To wywołało opór wiernych, zwłaszcza w miejscowości Pratulin, gdzie nie chcieli się oni zgodzić na przekazanie ich świątyni duchownemu prawosławnemu. Wojsko rosyjskie w trakcie akcji pacyfikacyjnej rozstrzelało klęczących i modlących się unitów (Wincentego Lewoniuka, Daniela Karmasza, Łukasza Bojkę, Konstantego Bojkę, Konstantego Łukaszuka, Bartłomieja Osypiuka, Anicetę Hryciuk, Filipa Geryluka, Ignacego Frańczuka, Onufrego Wasyluka, Maksyma Hawryluka, Jana Andrzejuka i Michała Wawrzyszuka). Wiele ofiar śmiertelnych spowodowały także działania wojsk rosyjskich w Drelowie (gdzie zamordowano miejscowego przywódcę unitów Semena Pawluka).