Rajmund Kanelba już od czasów studenckich wielokrotnie zmieniał swoje miejsce zamieszkania i często podróżował. Przebywał w Wiedniu, Londynie, Paryżu, a także w cieszącej się zainteresowaniem wielu malarzy znanej, bretońskiej kolonii artystycznej w Pont-Aven. Młody twórca posiadał zatem doskonałą możliwość do indywidualnego i naocznego studiowania lokalnych krajobrazów, które obok portretów stanowiły drugi co do ważności motyw w jego twórczości. Szczególnie interesowała go tematyka związana z pejzażem nadwodnym. Prezentowana praca ukazuje trzy niewielkie łodzie zacumowane w porcie małego miasteczka. W oddali zarysowana została linia nabrzeża wraz z niskimi kamieniczkami i domkami rybaków. Po prawej majaczy nieco rozmyta sylweta miejscowego kościoła z wieżą zwieńczoną krzyżem. Największą uwagę przykuwa jednak sposób, w jaki została potraktowana przez artystę tafla wody. Nieznacznie pofalowana powierzchnia lśni w świetle i mieni się odbijającymi się w niej barwnymi sylwetami łodzi. Kanelba zapewne znał dorobek francuskich impresjonistów, a pobyt we Francji tym bardziej zainspirował go do eksperymentów z techniką, jaką stosowali ci mistrzowie światła i koloru. Nie bez znaczenia pozostają także oddziaływania kręgu École de Paris, do którego niezaprzeczalnie należał twórca.

Był uczniem S. Lentza i T. Pruszkowskiego w warszawskiej SSP. Naukę malarstwa kontynuował w akademii w Wiedniu i w Paryżu. Od 1926 roku przebywał na zmianę we Francji, Anglii i USA. We wczesnych pracach dość tradycyjny, w późniejszym okresie nawiązywał do współczesnego malarstwa francuskiego. Malował nastrojowe, liryczne sceny rodzajowe, akty, kwiaty, kameralne kompozycje we wnętrzu, oraz szkicowo traktowane studia kobiet i dzieci.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

19
Rajmund KANELBA (Kanelbaum) (1897 - 1960)

Łodzie w porcie

olej/tektura, 59 x 75 cm
sygnowany l.d.: 'Kanelba'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

25.02.2020

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 25 000 - 30 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

Rajmund Kanelba już od czasów studenckich wielokrotnie zmieniał swoje miejsce zamieszkania i często podróżował. Przebywał w Wiedniu, Londynie, Paryżu, a także w cieszącej się zainteresowaniem wielu malarzy znanej, bretońskiej kolonii artystycznej w Pont-Aven. Młody twórca posiadał zatem doskonałą możliwość do indywidualnego i naocznego studiowania lokalnych krajobrazów, które obok portretów stanowiły drugi co do ważności motyw w jego twórczości. Szczególnie interesowała go tematyka związana z pejzażem nadwodnym. Prezentowana praca ukazuje trzy niewielkie łodzie zacumowane w porcie małego miasteczka. W oddali zarysowana została linia nabrzeża wraz z niskimi kamieniczkami i domkami rybaków. Po prawej majaczy nieco rozmyta sylweta miejscowego kościoła z wieżą zwieńczoną krzyżem. Największą uwagę przykuwa jednak sposób, w jaki została potraktowana przez artystę tafla wody. Nieznacznie pofalowana powierzchnia lśni w świetle i mieni się odbijającymi się w niej barwnymi sylwetami łodzi. Kanelba zapewne znał dorobek francuskich impresjonistów, a pobyt we Francji tym bardziej zainspirował go do eksperymentów z techniką, jaką stosowali ci mistrzowie światła i koloru. Nie bez znaczenia pozostają także oddziaływania kręgu École de Paris, do którego niezaprzeczalnie należał twórca.

Był uczniem S. Lentza i T. Pruszkowskiego w warszawskiej SSP. Naukę malarstwa kontynuował w akademii w Wiedniu i w Paryżu. Od 1926 roku przebywał na zmianę we Francji, Anglii i USA. We wczesnych pracach dość tradycyjny, w późniejszym okresie nawiązywał do współczesnego malarstwa francuskiego. Malował nastrojowe, liryczne sceny rodzajowe, akty, kwiaty, kameralne kompozycje we wnętrzu, oraz szkicowo traktowane studia kobiet i dzieci.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.