037
Marcel MOULY (1918 - 2008)

Łodzie na przystani

sygn. p.d. M.Mouly
litografia barwna (261/300)
30,5x37 cm

Zobacz katalog

RYNEK SZTUKI

218 Aukcja Dzieł Sztuki

12.06.2021

12:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 400 zł
Estymacja: 450 - 600 zł