137
LITERATURA Mirovoj Revolucii.

Centralnyj organ Meždunarodnogo Obedinenija Revolucjonnych Pisatelej. Moskva. Red. Bruno Jasieński. 8. brosz.
Nr 10. 1931. s. 127, [1] (Otarcia okł., niewielki ubytek grzbietu, niewielkie zaplamienia wewnątrz, reperowane naddarcia karty tyt. Piecz. Na tylnej okł. naklejka bibliot. Interesujący, nowoczesny układ typograficzny. Numer rzadkiego radzieckiego miesięcznika poświęconego literaturze rewolucyjnej. Stanowisko redaktora naczelnego pełnił do 1934 B.Jasieński, od 1929 przebywający w ZSRR i od końca 1930 bardzo aktywnie zaangażowany w działalność Międzynarodowego Zjednoczenia Pisarzy Rewolucyjnych. Pismo, będące organem Zjednoczenia, ukazywało się po ros., ang., franc. i niem. Z pismem współpracowali m.in.: H.Barbusse, M.Gorki, J. Dos Passos, U.Sinclair, A.Fadiejew, A.Łunczarski, B.Brecht, E.Kisch, A.Seghers, L.Aragon, R.Rolland, W.Broniewski, W.Wandurski, A.Wat, S.Wygodzki, J.Hempel, S.Stande, A.Stawar, L.Hughes)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji