Pochodziła z rodziny ziemiańskiej. 26.07. 1925 w Niemirowie wyszła za Jana Ptaśnika (1876-1930) historyka, profesora uniwersytetów jagiellońskiego i lwowskiego. W 1940 r. została wywieziona do Kazachstanu, gdzie zmarła 25 lipca 1941 roku. Ich syn Mieczysław (1927-2014), historyk, dyrektorem Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków w Min. Kultury i Sztuki (1962-72), dyrektor Centralnego Biura Wystaw Artystycznych "Zachęta" w Warszawie (1977 - 1989).

110
LISTY I PAMIĄTKI Z ZESŁANIA ZOFII MAŁACHOWSKIEJ- PTAŚNIK

PAMIĘTNIK
wydruk, 68 stron

LISTY, Kazachstan, 1941
25 Listów do i od rodziny
Opracowane, dołączony wydruk

LISTY OD HANNY CHMEŁYK
Ukrainki pochodząca z Żółkwi, która przez 30 lat była kucharką z Szczepłotach, listy ze Szczepłot do Zofii Ptaśnikowej po jej wywiezieniu do Kazachstanu oraz do syna Zofii - Mieczysława, mieszkającego we Lwowie u Baumów. Anna Chmiełyk miała wówczas 50 lat, nazywana była Hanią.
24 listy

40 listów lub kart pocztowych

ŁYŻECZKA ZOFII PTAŚNIK, Polska, zabór austriacki (Lwów?), ok. 1810
Srebro, dł.13,5 cm, waga 18 g
Wyryty monogram H.P.
Puncowanie: 13; F- austriacki znak zwolnienia z kontrybucji z lat 1810 - 1824

LORGNON ZOFII PTAŚNIK, biały metal, niebieska emalia, 10,5 cm
Brak jednej soczewki

Oba te przedmioty zostały przywiezione po śmierci Zofii Ptaśnik z Kazachstanu przez zaprzyjaźnioną, młodą towarzyszkę niedoli i oddane synowi.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Pochodziła z rodziny ziemiańskiej. 26.07. 1925 w Niemirowie wyszła za Jana Ptaśnika (1876-1930) historyka, profesora uniwersytetów jagiellońskiego i lwowskiego. W 1940 r. została wywieziona do Kazachstanu, gdzie zmarła 25 lipca 1941 roku. Ich syn Mieczysław (1927-2014), historyk, dyrektorem Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków w Min. Kultury i Sztuki (1962-72), dyrektor Centralnego Biura Wystaw Artystycznych "Zachęta" w Warszawie (1977 - 1989).