Policja prosta – w Królestwie Kongresowym wydział policyjny sądów pokoju.
System sądowniczy Kongresówki, odziedziczony po Księstwie, zakładał (do 1876 roku) podział sądów na dwa główne piony: cywilny i karny. W pionie cywilnym były sądy pokoju (w powiatach) dla spraw prostszych, trybunały cywilne w miastach wojewódzkich dla spraw trudniejszych i sąd apelacyjny w Warszawie.
W pionie karnym były sądy policji prostej dla wykroczeń (sądził podsędek sądu pokoju), sądy policji poprawczej (po 2 lub 3 w województwie) dla mniej poważnych przestępstw (występków) oraz sądy sprawiedliwości kryminalnej (jeden na dwa województwa) dla najcięższych przestępstw (zbrodni).

221
LIST OD SĄDU POLICJI PROSTEJ OKRĘGU BŁOŃSKIEGO W MROKOWIE, 1.02.1859

Do proboszcza parafii Tarczyn, wezwanie do pogrzebania Jana Dzikowskiego

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Policja prosta – w Królestwie Kongresowym wydział policyjny sądów pokoju.
System sądowniczy Kongresówki, odziedziczony po Księstwie, zakładał (do 1876 roku) podział sądów na dwa główne piony: cywilny i karny. W pionie cywilnym były sądy pokoju (w powiatach) dla spraw prostszych, trybunały cywilne w miastach wojewódzkich dla spraw trudniejszych i sąd apelacyjny w Warszawie.
W pionie karnym były sądy policji prostej dla wykroczeń (sądził podsędek sądu pokoju), sądy policji poprawczej (po 2 lub 3 w województwie) dla mniej poważnych przestępstw (występków) oraz sądy sprawiedliwości kryminalnej (jeden na dwa województwa) dla najcięższych przestępstw (zbrodni).