Słowo "limes" oznaczało rzymskie systemy graniczne umieszczane na krańcach Imperium. Antyczni kartografowie opisywali w ten sposób rubieże ich własnego świata. Współcześnie skrót tego słowa - "lim" - stał się symbolem matematycznym oznaczającym granicę ciągu lub funkcji. Kompozycja "Lim biały" bezpośrednio odnosi się do matematycznych inspiracji artysty, a także do minimalistycznej stylistyki, którą realizował właściwie od początku swojej drogi twórczej. Mówił o tym w rozmowie z Dobromiłą Błaszczyk: "Ojciec z zamiłowania zajmował się matematyką i fizyką, więc byłem trochę zainfekowany jego pasją. Pewnego razu usłyszałem coś o rozbiciu atomu - był to wtedy dość aktualny temat i to stało się punktem wyjścia dla moich rozważań. Co więcej, poprzez owo niedoinformowanie, ale zainteresowanie, musiałem sam zgłębić temat i kombinować. Nawet jeśli z naukowego punktu widzenia wychodziły z tego różne bzdury, to te rozważania były dla mnie bardzo ważne" (O wojnie, edukacji, I Wystawie Sztuki Nowoczesnej, Grupie Krakowskiej oraz latach 60., z Marianem Warzechą rozmawia Dobromiła Błaszczyk [w:] Marian Warzecha, Collage 1946-1949, katalog wystawy, Galeria Starmach, Kraków 2014, s. 145). Płótno zostało nierównomiernie pokryte białą farbą, a dzięki tak powstałym prześwitom dokładnie widać strukturę i fakturę materiału. W prawym górnym rogu malarz umieścił ciemnobrązową kaligrafię, z inskrypcją "lim | lim | biały". Poszczególne słowa mają lekko rozmyte kontury, a całość sprawia wrażenie przysłonięcia lekką mgłą. Ułożenie poszczególnych elementów inskrypcji, swobodny charakter pisma i jego otwarta forma nawiązują do kształtu matematycznych notatek robionych na marginesach książek.

W 1948 rozpoczął studia na ASP w Krakowie, gdzie studiował z przerwami malarstwo i scenografię. Dyplom otrzymał w 1957. Studiował również etnografię i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1957 reaktywował "Grupę Krakowską ". Brał udział w II Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w roku 1957 oraz w Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach w roku 1966. Był również inicjatorem konwersatorium "Sztuka - Religia - Nauka", realizowanego przy wsparciu Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w latach 1983-89. Debiut wystawienniczy artysty miał miejsce w 1956 roku, w krakowskim Domu Plastyków, w antrakcie przedstawienia "Mątwy" Witkacego firmowanego przez Teatr Cricot 2. Następne ekspozycje indywidualne odbyły się między innymi w: nowojorskiej Zabriskie Gallery (1961), rzymskiej Galleria L`Obelisco (1964), nowojorskiej Bonino Gallery (1973), krakowskiej Galerii Pi (1974), także krakowskiej Galerii Pawilon (1975, 1976), chełmskiej Galerii 72 (1977), krakowskiej Starmach Gallery (1996, 2002).

47
Marian WARZECHA (ur. 1930)

Lim biały, 1999-2002 r.

olej/płótno, 65 x 116 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: `M Warzecha 2002` oraz na blejtramie: `Marian Warzecha 1999`

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Słowo "limes" oznaczało rzymskie systemy graniczne umieszczane na krańcach Imperium. Antyczni kartografowie opisywali w ten sposób rubieże ich własnego świata. Współcześnie skrót tego słowa - "lim" - stał się symbolem matematycznym oznaczającym granicę ciągu lub funkcji. Kompozycja "Lim biały" bezpośrednio odnosi się do matematycznych inspiracji artysty, a także do minimalistycznej stylistyki, którą realizował właściwie od początku swojej drogi twórczej. Mówił o tym w rozmowie z Dobromiłą Błaszczyk: "Ojciec z zamiłowania zajmował się matematyką i fizyką, więc byłem trochę zainfekowany jego pasją. Pewnego razu usłyszałem coś o rozbiciu atomu - był to wtedy dość aktualny temat i to stało się punktem wyjścia dla moich rozważań. Co więcej, poprzez owo niedoinformowanie, ale zainteresowanie, musiałem sam zgłębić temat i kombinować. Nawet jeśli z naukowego punktu widzenia wychodziły z tego różne bzdury, to te rozważania były dla mnie bardzo ważne" (O wojnie, edukacji, I Wystawie Sztuki Nowoczesnej, Grupie Krakowskiej oraz latach 60., z Marianem Warzechą rozmawia Dobromiła Błaszczyk [w:] Marian Warzecha, Collage 1946-1949, katalog wystawy, Galeria Starmach, Kraków 2014, s. 145). Płótno zostało nierównomiernie pokryte białą farbą, a dzięki tak powstałym prześwitom dokładnie widać strukturę i fakturę materiału. W prawym górnym rogu malarz umieścił ciemnobrązową kaligrafię, z inskrypcją "lim | lim | biały". Poszczególne słowa mają lekko rozmyte kontury, a całość sprawia wrażenie przysłonięcia lekką mgłą. Ułożenie poszczególnych elementów inskrypcji, swobodny charakter pisma i jego otwarta forma nawiązują do kształtu matematycznych notatek robionych na marginesach książek.

W 1948 rozpoczął studia na ASP w Krakowie, gdzie studiował z przerwami malarstwo i scenografię. Dyplom otrzymał w 1957. Studiował również etnografię i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1957 reaktywował "Grupę Krakowską ". Brał udział w II Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w roku 1957 oraz w Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach w roku 1966. Był również inicjatorem konwersatorium "Sztuka - Religia - Nauka", realizowanego przy wsparciu Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w latach 1983-89. Debiut wystawienniczy artysty miał miejsce w 1956 roku, w krakowskim Domu Plastyków, w antrakcie przedstawienia "Mątwy" Witkacego firmowanego przez Teatr Cricot 2. Następne ekspozycje indywidualne odbyły się między innymi w: nowojorskiej Zabriskie Gallery (1961), rzymskiej Galleria L`Obelisco (1964), nowojorskiej Bonino Gallery (1973), krakowskiej Galerii Pi (1974), także krakowskiej Galerii Pawilon (1975, 1976), chełmskiej Galerii 72 (1977), krakowskiej Starmach Gallery (1996, 2002).