PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

246
Jacques ROUCHON (1923 - 1981)

Lido de Paris

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 52,5 x 50 cm (zadruk)
sygnowany, datowany, numerowany i opisany ołówkiem na odwrociu: 'La Nuit des Cabarets - les etiremants, ca 1950 | Photo Jacques Rouchon | 3/10 | [sygnatura]'
sucha pieczęć p.d.: 'Photo Jacques ROUCHON'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 3/10

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.