LITERATURA:
wyd. Viking, "Czas Komiksu Antologia 3", 1996


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

54
Adrian MADEJ (ur. 1977)

"Leszczu", 1996

tusz/papier, 42 x 29,5 cm x2

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Komiks. Uniwersum

24.11.2020

19:00

Sprzedane 1 400 zł (1 722 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 500 - 2 600 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

LITERATURA:
wyd. Viking, "Czas Komiksu Antologia 3", 1996


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.