"Biegas idzie w pierwszym szeregu naszych symbolistów, przeciw realizmowi, który był zgubny dla miernot, dlatego też je rozgrzeszał i uwalniał od indywidualizmu, ciężył kamieniem na duchowej prężności genjuszów. Stała się konieczna chwila przełomowa, bunt przeciw okajdanianiu twórczości przez ducha mieszczańskiego, przez akademje. (...) Sztuka Biegasa jest kwiatem smutku, ale pełnym grozy tajemnic - kwiatem egzotycznym, wnoszącym barwy, tony i rytmy jakby z innego świata. Są artyści, których od rzeczywistości przedziela nieprzebyty mur - dusze ich drżące za lada powiewem wzruszeń nie słyszą huku piorunów. Dla ludzi tych, wpatrzonych zadumą w tajemnicze zaświaty, sprawia ból każde dotknięcie brutalnej ręki".
HENRYK BIEGELEISEN, RZEŹBA I MALARSTWO. BOLESŁAW BIEGAS, WARSZAWA 1915, S. 45.

Jeden z najwybitniejszych modernistycznych rzeźbiarzy polskich. Studiował rzeźbę w latach 1896-1901 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem A. Dauna i K. Laszczki. W 1901 r. został wydalony z uczelni za rzeźby "Księga życia", które otaczała atmosfera skandalu. Dzięki stypendium warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych wyjechał do Paryża, gdzie - z przerwami na wyjazdy do kraju - pozostał do końca życia. Wystawiał w Wiedniu - był członkiem tamtejszej Secesji - Petersburgu (1903 r.), Kijowie, a także Rzymie i Amsterdamie. Pod wpływem filozofii Stanisława Przybyszewskiego tworzył alegoryczno - symboliczne rzeźby i obrazy - zaczął malować pod wpływem Stanisława Wyspiańskiego ok. 1900 r. - o tematyce oddającej dramat ludzkiej egzystencji. Tworzył sceny fantastyczne, popiersia i akty.


PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

12
Bolesław BIEGAS (Koziczyn 1877 - Paryż 1954)

Les Vagues (Fale), 1905 r.

brąz, 55 x 59 x 20 cm
sygnowany na podstawie: 'B. Biegas'
inskrypcje odlewni na podstawie: 'ODLEW | 2009 | T. ROSS | 1/8'
OPINIE:
- dzieło posiada świadectwo zgodności numeracji odlewu, wystawione przez Polskie Towarzystwo Historyczno - Literackie w Paryżu
POCHODZENIA:
- kolekcja prywatna, Warszawa
WYSTAWIANY:
- Bolesław Biegas. Między inspiracją a symbolem, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 14.05.2011
LITERATURA:
- Xavier Deryng, Bolesław Biegas, Polskie Towarzystwo Historyczno - Literackie
w Paryżu,2011,s.267 (gips)
- Xavier Deryng, Bolesław Biegas, Polskie Towarzystwo Historyczno - Literackie w Paryżu, 2011, s. 267 (il.)
- Bolesław Biegas, Między inspiracją a symbolem, Villa la Fleur, 2011, s. 7 (il.)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

"Biegas idzie w pierwszym szeregu naszych symbolistów, przeciw realizmowi, który był zgubny dla miernot, dlatego też je rozgrzeszał i uwalniał od indywidualizmu, ciężył kamieniem na duchowej prężności genjuszów. Stała się konieczna chwila przełomowa, bunt przeciw okajdanianiu twórczości przez ducha mieszczańskiego, przez akademje. (...) Sztuka Biegasa jest kwiatem smutku, ale pełnym grozy tajemnic - kwiatem egzotycznym, wnoszącym barwy, tony i rytmy jakby z innego świata. Są artyści, których od rzeczywistości przedziela nieprzebyty mur - dusze ich drżące za lada powiewem wzruszeń nie słyszą huku piorunów. Dla ludzi tych, wpatrzonych zadumą w tajemnicze zaświaty, sprawia ból każde dotknięcie brutalnej ręki".
HENRYK BIEGELEISEN, RZEŹBA I MALARSTWO. BOLESŁAW BIEGAS, WARSZAWA 1915, S. 45.

Jeden z najwybitniejszych modernistycznych rzeźbiarzy polskich. Studiował rzeźbę w latach 1896-1901 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem A. Dauna i K. Laszczki. W 1901 r. został wydalony z uczelni za rzeźby "Księga życia", które otaczała atmosfera skandalu. Dzięki stypendium warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych wyjechał do Paryża, gdzie - z przerwami na wyjazdy do kraju - pozostał do końca życia. Wystawiał w Wiedniu - był członkiem tamtejszej Secesji - Petersburgu (1903 r.), Kijowie, a także Rzymie i Amsterdamie. Pod wpływem filozofii Stanisława Przybyszewskiego tworzył alegoryczno - symboliczne rzeźby i obrazy - zaczął malować pod wpływem Stanisława Wyspiańskiego ok. 1900 r. - o tematyce oddającej dramat ludzkiej egzystencji. Tworzył sceny fantastyczne, popiersia i akty.


PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.