41
Józef PIENIĄŻEK (1888 - 1953)

Leon Wyczółkowski w pracowni, ok.1925

deska drzeworytnicza; wym.: 288x233 mm.
Stan zachowania : dwie pionowe pęknięcia deski.

Zobacz katalog

NAUTILUS

64 Aukcja Dzieł Sztuki

10.04.2021

12:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 1 600 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite