OPINIE:
opinia Kazimierza Buczkowskiego z 1954 r.

LITERATURA:
porównaj: Kazimierz Olszański, Juliusz Kossak, Kraków 2000, s. 187 (il.)

„Kossak przez całe życie malował i rysował mniejsze i większe epizody i duże obrazy z najbardziej ulubionego przez siebie utworu Wincentego Pola, z rapsodu rycerskiego Mohort. W roku 1882 na propozycję wydawcy lwowskiego Hermana Altenberga wykonał 24 ilustracje do tego poematu, wydanego w tymże roku w ozdobnej edycji albumowej. ‘Prawda’, chwaląc piękne wydawnictwo, ubolewała, że druk, papier, oprawa i część drzeworytów – wszystko obce, tylko pióro i ołówek polskie. Uważano, że ilustracje Kossaka stoją nierównie wyżej od Andriollego. Według ‘Niwy’ Mohort z rysunkami Kossaka staje na równi z podobnymi wydawnictwami zagranicznymi, ‘trudno było o szczęśliwszy wybór ilustratora (...), rysunki wykonane są pysznie, z ogniem i żołnierską werwą’” – pisze o genezie powstania cyklu poświęconego eposowi rycerskiemu o Mohorcie monografista Kossaka Kazimierz Olszański (Kazimierz Olszański, Juliusz Kossak, Kraków 2000, s. 188-90).
Epos rycerski, stworzony przez Wincentego Pola w latach 1840-52, opowiada historię życia
i śmierci kresowego żołnierza, inspirowaną postacią żyjącą w czasach stanisławowskich. Scena ukazana na opisywanej pracy przedstawia śmierć Mohorta, który zginął w 1792 roku na bruszkowieckiej grobli, zasłaniając odwrót brygady Wielhorskiego. Nad ciałem bohatera pochyla się książę Józef Poniatowski, którego w czasach młodzieńczych Mohort nauczał polskich tradycji wojskowych. Porucznik miał okazję dobrze przygotować się do śmierci nauczyciela, ponieważ przepowiedział mu ją sen. Paralelnie we śnie Mohort powrócił do Poniatowskiego przed bitwą pod Lipskiem w 1813 roku, przepowiadając natomiast śmierć księcia. Epos autorstwa Pola poświęcony historii Mohorta zamyka scena śmierci księcia. Prezentowana scena śmierci Mohorta odpowiada drzeworytniczym ilustracjom do tych z znakomicie wydanej książki w 1883 roku wydanej przez F.H. Richtera we Lwowie. Monochromatyczna kompozycja charakteryzuje się większą plastycznością ujęcia od drzeworytniczej czy tuszowej realizacji tego tematu, udowadniając mistrzostwo w operowaniu akwarelową techniką Kossaka. Ilustracja do rycerskiego eposu ukazuje również dwie persony z panteonu bohaterów chętnie podejmowanych przez nestora znakomitego rodu.

Początkowo – od ok. 1842 roku – studiował na wydziale prawa na uniwersytecie lwowskim, jednocześnie uczył się rysunku u Jana Maszkowskiego. W latach 1850 – 52 mieszkał na przemian we Lwowie i w Warszawie. W roku 1852 wyjechał do Wiednia, gdzie uczył się przez krótki czas w pracowni Ferdinanda G. Waldmüllera, odwiedził także Węgry. Na przełomie 1852/53 roku po raz pierwszy przebywał w Paryżu, gdzie osiadł na kilka lat w 1855 roku W roku 1860 powrócił do Warszawy. W 1869 roku studiował w monachijskiej pracowni Franza Adama, pozostawał także w bliskich kontaktach z J. Brandtem. Jesienią 1869 roku osiadł na stałe w Krakowie, z którego rzadko wyjeżdżał – odbył wędrówkę artystyczną po Galicji Wschodniej, przełom lat 1872/73 spędził w Monachium. Swoje prace wystawiał we Lwowie, Krakowie, Warszawie (w TZSP i Salonie Krywulta), Łodzi, Poznaniu oraz za granicą: w Paryżu, Monachium, Dreźnie, Berlinie i Wiedniu. Najważniejszym motywem w malarstwie artysty był koń, przedstawiany w scenach historycznych, scenach bitewnych, przedstawiających przemarsze wojsk jak i scenach rodzajowych – polowaniach, przejażdżkach, wyścigach. Malował także – zwłaszcza po okresie studiów paryskich i monachijskich – sceny z życia codziennego prostych ludzi oraz portrety konne. Jego ulubioną techniką była akwarela, która umożliwiała szybkie uchwycenie ruchu i kształtu rozgrywającej się sceny.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

41
Juliusz KOSSAK (1824-1899)

"Legł w boju jak rycerz Mohort", przed 1875

akwarela/papier, 28 x 36 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany monogramem wiązanym l.d.: 'JK'
na odwrociu opinia dr. Kazimierza Buczkowskiego z 1954 roku

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

25.02.2020

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 80 000 - 100 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

OPINIE:
opinia Kazimierza Buczkowskiego z 1954 r.

LITERATURA:
porównaj: Kazimierz Olszański, Juliusz Kossak, Kraków 2000, s. 187 (il.)

„Kossak przez całe życie malował i rysował mniejsze i większe epizody i duże obrazy z najbardziej ulubionego przez siebie utworu Wincentego Pola, z rapsodu rycerskiego Mohort. W roku 1882 na propozycję wydawcy lwowskiego Hermana Altenberga wykonał 24 ilustracje do tego poematu, wydanego w tymże roku w ozdobnej edycji albumowej. ‘Prawda’, chwaląc piękne wydawnictwo, ubolewała, że druk, papier, oprawa i część drzeworytów – wszystko obce, tylko pióro i ołówek polskie. Uważano, że ilustracje Kossaka stoją nierównie wyżej od Andriollego. Według ‘Niwy’ Mohort z rysunkami Kossaka staje na równi z podobnymi wydawnictwami zagranicznymi, ‘trudno było o szczęśliwszy wybór ilustratora (...), rysunki wykonane są pysznie, z ogniem i żołnierską werwą’” – pisze o genezie powstania cyklu poświęconego eposowi rycerskiemu o Mohorcie monografista Kossaka Kazimierz Olszański (Kazimierz Olszański, Juliusz Kossak, Kraków 2000, s. 188-90).
Epos rycerski, stworzony przez Wincentego Pola w latach 1840-52, opowiada historię życia
i śmierci kresowego żołnierza, inspirowaną postacią żyjącą w czasach stanisławowskich. Scena ukazana na opisywanej pracy przedstawia śmierć Mohorta, który zginął w 1792 roku na bruszkowieckiej grobli, zasłaniając odwrót brygady Wielhorskiego. Nad ciałem bohatera pochyla się książę Józef Poniatowski, którego w czasach młodzieńczych Mohort nauczał polskich tradycji wojskowych. Porucznik miał okazję dobrze przygotować się do śmierci nauczyciela, ponieważ przepowiedział mu ją sen. Paralelnie we śnie Mohort powrócił do Poniatowskiego przed bitwą pod Lipskiem w 1813 roku, przepowiadając natomiast śmierć księcia. Epos autorstwa Pola poświęcony historii Mohorta zamyka scena śmierci księcia. Prezentowana scena śmierci Mohorta odpowiada drzeworytniczym ilustracjom do tych z znakomicie wydanej książki w 1883 roku wydanej przez F.H. Richtera we Lwowie. Monochromatyczna kompozycja charakteryzuje się większą plastycznością ujęcia od drzeworytniczej czy tuszowej realizacji tego tematu, udowadniając mistrzostwo w operowaniu akwarelową techniką Kossaka. Ilustracja do rycerskiego eposu ukazuje również dwie persony z panteonu bohaterów chętnie podejmowanych przez nestora znakomitego rodu.

Początkowo – od ok. 1842 roku – studiował na wydziale prawa na uniwersytecie lwowskim, jednocześnie uczył się rysunku u Jana Maszkowskiego. W latach 1850 – 52 mieszkał na przemian we Lwowie i w Warszawie. W roku 1852 wyjechał do Wiednia, gdzie uczył się przez krótki czas w pracowni Ferdinanda G. Waldmüllera, odwiedził także Węgry. Na przełomie 1852/53 roku po raz pierwszy przebywał w Paryżu, gdzie osiadł na kilka lat w 1855 roku W roku 1860 powrócił do Warszawy. W 1869 roku studiował w monachijskiej pracowni Franza Adama, pozostawał także w bliskich kontaktach z J. Brandtem. Jesienią 1869 roku osiadł na stałe w Krakowie, z którego rzadko wyjeżdżał – odbył wędrówkę artystyczną po Galicji Wschodniej, przełom lat 1872/73 spędził w Monachium. Swoje prace wystawiał we Lwowie, Krakowie, Warszawie (w TZSP i Salonie Krywulta), Łodzi, Poznaniu oraz za granicą: w Paryżu, Monachium, Dreźnie, Berlinie i Wiedniu. Najważniejszym motywem w malarstwie artysty był koń, przedstawiany w scenach historycznych, scenach bitewnych, przedstawiających przemarsze wojsk jak i scenach rodzajowych – polowaniach, przejażdżkach, wyścigach. Malował także – zwłaszcza po okresie studiów paryskich i monachijskich – sceny z życia codziennego prostych ludzi oraz portrety konne. Jego ulubioną techniką była akwarela, która umożliwiała szybkie uchwycenie ruchu i kształtu rozgrywającej się sceny.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.