Fotografik, inżynier budownictwa kolejowego. Kształcił się w Szkole Mechaniczno-Technicznej w Warszawie, studia artystyczne odbył w Wilnie u F. Ruszczyca i Jana Bułhaka. Był współzałożycielem Towarzystwa Fotograficznego w Wilnie, jednym z członków założycieli Związku Polskich Artystów Fotografików. Od 1948 kierował Studium Fotografii na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Od jesieni 1945 prowadził dokumentację fotograficzną ukazującą zniszczenia i odbudowę Gdańska. Jego prace, szczególnie pejzażowe, odznaczają się łagodną nastrojowością, prace o charakterze reporterskim cechuje precyzja i wystudiowana kompozycja.
(źródło: www.zpaf.pl/aktualnosci/k-lelewicz-malbork/)

66
Kazimierz LELEWICZ (1896 - 1986)

Łeba - pejzaż IV

fotografia czarno-biała, papier, 17,8 x 20,8 cm,
na odwrocie długopisem: Łeba - pejzaż IV; czerwona pieczęć autorska: Kazimierz Lelewicz / Artysta Fotografik / Z.P.A.F. Excellence F.I.A.P. / Gdańsk-Wrzeszcz (Pologne) / ul. Topolowa 2 m 2 tel. 427 98.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Fotografik, inżynier budownictwa kolejowego. Kształcił się w Szkole Mechaniczno-Technicznej w Warszawie, studia artystyczne odbył w Wilnie u F. Ruszczyca i Jana Bułhaka. Był współzałożycielem Towarzystwa Fotograficznego w Wilnie, jednym z członków założycieli Związku Polskich Artystów Fotografików. Od 1948 kierował Studium Fotografii na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Od jesieni 1945 prowadził dokumentację fotograficzną ukazującą zniszczenia i odbudowę Gdańska. Jego prace, szczególnie pejzażowe, odznaczają się łagodną nastrojowością, prace o charakterze reporterskim cechuje precyzja i wystudiowana kompozycja.
(źródło: www.zpaf.pl/aktualnosci/k-lelewicz-malbork/)