Igor Mitoraj to jeden z najsłynniejszych polskich artystów współczesnych, który odniósł niebywały sukces na miarę ogólnoświatową. Fascynowała go spuścizna kultury antycznej, która stanowi nieodłączny punkt odniesienia dla całej jego twórczości. Aczkolwiek, choć figuracja rzeźb Mitoraja zdaje się czytelna, rzeźbiarz nieco inaczej traktuje klasyczne wzorce.
Jak stwierdziła Danuta Wróblewska, w swojej twórczości artysta skupiał się na roli wizerunku w historii. Niegdyś doskonałe rzeźby starożytnych Greków przetrwały do teraźniejszości w postaci odłamków. Idealne proporcje, które były credo czasów klasycznych, stają się przez to literacką fikcją, pewnym śladem istnienia, upamiętnionym przy pomocy materialnych pozostałości, niewielkich fragmentów, skorup dawnej świetności. Do tego nawiązuje Mitoraj, szatkując swoich antycznych herosów, pozbawiając ich kończyn, i głów, lub czyniąc z nich jedynie niewielki fragment twarzy. Można stwierdzić, że Mitoraja interesuje antyczność nie Greków i Rzymian, ale antyczność czasów dzisiejszych, wraz ze swoim drugim, nieodłącznym przesłaniem - przemijaniem, rozpadem, a nawet śmiercią.
Rzeźby Mitoraja odkrywają tym samym swoje drugie, mniej oczywiste oblicze. Wyłania się ono spod pęknięć skorupy, z pustych oczodołów, z nierównych krawędzi. Są współczesne, lecz ich korzenie są w przeszłości - opowiadają nam o czasie i przemijaniu. Bliskie niemożliwości jest stwierdzenie, czy są pomnikiem przeszłości i jej ideałów, czy raczej upamiętniają teraźniejszość, czyniąc ją jeszcze bardziej realną. Jak napisała Danuta Wróblewska: "Piękno przytaczane przez formy rzeźbiarskie Mitoraja jest niejednoznaczne, bliższe raczej męki. Te zastępy torsów, opuszczające jego pracownię, przypominają zastępy wojowników, którzy wstępują w walkę, albo są już po niej, i skrzydła nie chronią tu przed klęską. (...) Twórczość Igora Mitoraja pozostanie w swym kształcie całościowym wieloznaczna. Różnie więc ma prawo być objaśniana i opisywana. Jednym przypomni świetność Olimpu, innym upadek człowieka. W jeszcze innym pozostawi tylko przyjemność dla oka i ręki sprawdzającej rzecz w dotyku. Wszyscy będą jednakowo przejęci swoim i jej odczytywaniem" (Danuta Wróblewska, Portret Heroiczny, w: Rocznik. Rzeźba Polska, T.X: 2000-2001, Metamorfoza figury 1945-2000, orońsko, 2001, s. 71).
Igor Mitoraj artystyczną edukację rozpoczął na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na kierunku malarstwa, kształcił się m.in. u Tadeusza Kantora (1967-1968). Przez kolejne dwa lata kontynuował studia w École Nationale des Beaux-Arts w Paryżu. W połowie lat 70. poświęcił się rzeźbie, tworząc kameralne głowy, torsy w charakterystycznych zawojach czy bandażach. Pokazał je na pierwszej wystawie indywidualnej w 1976 roku w Paryżu, która przyniosła mu uznanie zarówno ze strony publiczności, jak i marszandów. Uważany był za jedną z najwybitniejszych współczesnych osobowości artystycznych. Jego rzeźby, często gigantycznej wielkości, spotyka się w reprezentacyjnych punktach wielu miast Europy, USA i Japonii. Od 1976 roku rzeźby i rysunki Igora Mitoraja pokazano na ponad 120 wystawach indywidualnych.

Studiował malarstwo w ASP w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora (1967-1968). Przez kolejne dwa lata kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts w Paryżu. W połowie lat 70 - tych poświęcił się rzeźbie, tworząc kameralne głowy, torsy w charakterystycznych zawojach czy bandażach. Pokazał je na pierwszej wystawie indywidualnej w 1976 roku w Paryżu, która przyniosła mu sukces u publiczności i marszandów. W swej sztuce odwołuje się do tradycji antyku, traktując jego spuściznę jako relikty złotego wieku kultury i wiecznotrwałe wzory. Uważany jest za jedną z najwybitniejszych współczesnych osobowości artystycznych. Jego rzeźby, często gigantycznej wielkości, spotyka się w reprezentacyjnych punktach wielu miast Europy, USA i Japonii. Od 1976 roku rzeźby i rysunki Igora Mitoraja pokazano na 120 wystawach indywidualnych.


PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

8
Igor MITORAJ (1944 Oederan - 2014 Pietrasanta)

Le Grepol, około 1978 r.

brąz, trawertyn, 42 x 20 x 8 cm (wymiary z podstawą)
sygnowany p.d.: 'Mitoraj'
na odwrociu oznaczenie: 'A E'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Igor Mitoraj to jeden z najsłynniejszych polskich artystów współczesnych, który odniósł niebywały sukces na miarę ogólnoświatową. Fascynowała go spuścizna kultury antycznej, która stanowi nieodłączny punkt odniesienia dla całej jego twórczości. Aczkolwiek, choć figuracja rzeźb Mitoraja zdaje się czytelna, rzeźbiarz nieco inaczej traktuje klasyczne wzorce.
Jak stwierdziła Danuta Wróblewska, w swojej twórczości artysta skupiał się na roli wizerunku w historii. Niegdyś doskonałe rzeźby starożytnych Greków przetrwały do teraźniejszości w postaci odłamków. Idealne proporcje, które były credo czasów klasycznych, stają się przez to literacką fikcją, pewnym śladem istnienia, upamiętnionym przy pomocy materialnych pozostałości, niewielkich fragmentów, skorup dawnej świetności. Do tego nawiązuje Mitoraj, szatkując swoich antycznych herosów, pozbawiając ich kończyn, i głów, lub czyniąc z nich jedynie niewielki fragment twarzy. Można stwierdzić, że Mitoraja interesuje antyczność nie Greków i Rzymian, ale antyczność czasów dzisiejszych, wraz ze swoim drugim, nieodłącznym przesłaniem - przemijaniem, rozpadem, a nawet śmiercią.
Rzeźby Mitoraja odkrywają tym samym swoje drugie, mniej oczywiste oblicze. Wyłania się ono spod pęknięć skorupy, z pustych oczodołów, z nierównych krawędzi. Są współczesne, lecz ich korzenie są w przeszłości - opowiadają nam o czasie i przemijaniu. Bliskie niemożliwości jest stwierdzenie, czy są pomnikiem przeszłości i jej ideałów, czy raczej upamiętniają teraźniejszość, czyniąc ją jeszcze bardziej realną. Jak napisała Danuta Wróblewska: "Piękno przytaczane przez formy rzeźbiarskie Mitoraja jest niejednoznaczne, bliższe raczej męki. Te zastępy torsów, opuszczające jego pracownię, przypominają zastępy wojowników, którzy wstępują w walkę, albo są już po niej, i skrzydła nie chronią tu przed klęską. (...) Twórczość Igora Mitoraja pozostanie w swym kształcie całościowym wieloznaczna. Różnie więc ma prawo być objaśniana i opisywana. Jednym przypomni świetność Olimpu, innym upadek człowieka. W jeszcze innym pozostawi tylko przyjemność dla oka i ręki sprawdzającej rzecz w dotyku. Wszyscy będą jednakowo przejęci swoim i jej odczytywaniem" (Danuta Wróblewska, Portret Heroiczny, w: Rocznik. Rzeźba Polska, T.X: 2000-2001, Metamorfoza figury 1945-2000, orońsko, 2001, s. 71).
Igor Mitoraj artystyczną edukację rozpoczął na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na kierunku malarstwa, kształcił się m.in. u Tadeusza Kantora (1967-1968). Przez kolejne dwa lata kontynuował studia w École Nationale des Beaux-Arts w Paryżu. W połowie lat 70. poświęcił się rzeźbie, tworząc kameralne głowy, torsy w charakterystycznych zawojach czy bandażach. Pokazał je na pierwszej wystawie indywidualnej w 1976 roku w Paryżu, która przyniosła mu uznanie zarówno ze strony publiczności, jak i marszandów. Uważany był za jedną z najwybitniejszych współczesnych osobowości artystycznych. Jego rzeźby, często gigantycznej wielkości, spotyka się w reprezentacyjnych punktach wielu miast Europy, USA i Japonii. Od 1976 roku rzeźby i rysunki Igora Mitoraja pokazano na ponad 120 wystawach indywidualnych.

Studiował malarstwo w ASP w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora (1967-1968). Przez kolejne dwa lata kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts w Paryżu. W połowie lat 70 - tych poświęcił się rzeźbie, tworząc kameralne głowy, torsy w charakterystycznych zawojach czy bandażach. Pokazał je na pierwszej wystawie indywidualnej w 1976 roku w Paryżu, która przyniosła mu sukces u publiczności i marszandów. W swej sztuce odwołuje się do tradycji antyku, traktując jego spuściznę jako relikty złotego wieku kultury i wiecznotrwałe wzory. Uważany jest za jedną z najwybitniejszych współczesnych osobowości artystycznych. Jego rzeźby, często gigantycznej wielkości, spotyka się w reprezentacyjnych punktach wielu miast Europy, USA i Japonii. Od 1976 roku rzeźby i rysunki Igora Mitoraja pokazano na 120 wystawach indywidualnych.


PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.