Praca pochodzi z teki Józefa Pankiewicza Quatorze Eaux-Fortes wydanej w Paryżu w 1905 roku; plansze 3 i 4 z teki nr 20

LITERATURA:
(Rouen - Le Cours-la-Reine)
Józef Pankiewicz, Życie i dzieło. Artyście w 140. rocznicę urodzin, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2006, nr kat. III/53; por. III/58/3 teka
Hanna Bartnicka-Górska, Joanna Szczepińska-Tramer, W poszukiwaniu światła, kształtu i barw. Artyści polscy wystawiający na Salonach paryskich w latach 1884-1960, Warszawa 2005, s. 143
Irena Kossowska, Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897-1917, Kraków 2000, s. 124
Sztuka kręgu sztuki, Towarzystwo Artystów Polskich „Sztuka” 1879-1950, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, red. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Kraków 1995, s. 86, nr 159
Alfred Ligocki, Józef Pankiewicz, Warszawa 1973, s. 81, il. 65
Joanna Szczepińska, Realizm - impresjonizm - symbolizm w malarstwie Józefa Pankiewicza, cz. I: Tekst, cz. II: Katalog, maszynopis niepublikowanej pracy doktorskiej, pisanej pod kierunkiem prof. Juliusza Starzyńskiego na Uniwersytecie Warszawskim, 1964, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, cz. II, s. 64, nr 226 [Widok nadbrzeża w Rouen. Cours la Reine à Rouen]
Jadwiga Dmochowska, W kręgu Pankiewicza. Wspomnienia i listy 1906-1940, Kraków 1963, s. 40-41
Mieczysław Radojewski, Wystawa grafik Józefa Pankiewicza, Wrocław 1959, s. 20, nr 38 [Krajobraz z okolic Rouen. Aleja i zabudowania nad rzeką]
Jadwiga Waydel-Dmochowska, Dawna Warszawa, Warszawa 1959, wyd. II, s. 398
Józef Pankiewicz. Dzieła i pamiątki z pracowni, katalog wystawy w Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Warszawskiego, Warszawa 1947, s. 10, nr 20 [Widok w Rouen]
Katalog wystawy dzieł Józefa Pankiewicza, Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział imienia Feliksa Jasieńskiego, Kraków 1936, s. 14, nr 162-163 [Krajobraz z okolic Rouen]
Wystawt: Romana Kramsztyka i prof. Józefa Pankiewicza, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Lwów 1914, nr 101 [Port w Rouen]
Ausstellung der Vereinigung polnischer Künstler „Sztuka”, Hagenbund, Wien 1908, s. 21, nr 127
Kamil Mauclair, Akwaforty Pankiewicza, „Sztuka" 1905 (Paris), nr 10, s. 421 (VII. Widoki francuskie: Quai w Rouen)
IV Wystawa Stowarzyszenia Artystów Polskich „Sztuka”, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa 1905, nr 93 [Cours-la-Reine]
Adolf Basler, Les Eaux-Fortes de J. Pankiewicz, „LArt Decoratif” 1904: VI, Paris, Juillet, s. 234 (il.)
Salon d'Automne 1904, s. 176, nr 1930 [Le Cours-la-Reine à Rouen]

(Gondole w Wenecji)
Józef Pankiewicz, Życie i dzieło. Artyście w 140. rocznicę urodzin, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2006, nr kat. III/53; por. III/58/3 teka
Joanna Szczepińska, Realizm - impresjonizm - symbolizm w malarstwie Józefa Pankiewicza, cz. I: Tekst, cz. II: Katalog, maszynopis niepublikowanej pracy doktorskiej, pisanej pod kierunkiem prof. Juliusza Starzyńskiego na Uniwersytecie Warszawskim, 1964, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, cz. II, s. 61, nr 218 [Gondole. Wenecja. Wyspa św. Jerzego]
Krystyna Czarnocka, Półtora wieku grafiki polskiej, Warszawa 1962, s. 204
Mieczysław Radojewski, Wystawa grafik Józefa Pankiewicza, Wrocław 1959, s. 22, nr 52 [Wenecja. Gondole na tle Wyspy św. Jerzego]
Katalog wystawy dzieł Józefa Pankiewicza, Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział imienia Feliksa Jasieńskiego, Kraków 1936, s. 15, 176 [Wenecja - Wyspa św. Jerzego]
Exposition d'Art Polonais à Paris, Paris 1921, s. 16, nr 150 [Les gondoles]
VI Wystawa Towarszystwa Artystów Polskich „Sztuka”, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa 1907, nr 65 [Gondola - Wenecja]
X Wystawa Towarszystwa Artystów Polskich „Sztuka”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków, 1907, s. 15, nr 72 [Gondole]

W latach 1884 - 85 uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod kierunkiem Wojciecha Gersona i Aleksandra Kamińskiego, następnie wraz z Władysławem Podkowińskim wyjechał do Petersburga, aby w latach 1885-86 przebywać na stypendium w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. W 1889 obaj artyści udali się do Paryża; tam jego obraz "Targ na jarzyny na placu za żelazną bramą" (1888 r.) został nagrodzony srebrnym medalem na Wystawie Powszechnej. Zapoznawszy się z pracami impresjonistów po powrocie do Warszawy w 1890 roku, starał się przenieść na rodzimy grunt francuskie trendy malarskie. Nawiązujący do impresjonizmu "Targ na kwiaty przed kościołem Św. Magdaleny w Paryżu" (1890 r.) spotkał się z nieprzychylnym odbiorem polskiej krytyki i publiczności, która doradzała malarzowi wizytę u okulisty. W latach następnych twórczość artysty pozostawał pod wpływem symbolizmu - tworzył nastrojowe nokturny o ciemnym, niemal monochromatycznym kolorycie: Rynek Starego Miasta w Warszawie nocą (1892) Dorożka nocą (1896), Łabędzie w ogrodzie Saskim (1896) Park w Duboju (1897). Inspirowany m.in. twórczością Jamesa Whistlera stworzy cykl nastrojowych portretów m.in. Portret Dziewczynki w czerwonej sukni (1897), Portret Pani Oderfeldowej z córką (1897, nagrodzony na Wystawie Powszechnej w Paryżu złotym medalem). W 1897 roku został członkiem krakowskiego Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. W latach 1897-1906 podróżował po zachodniej Europie zwiedzając Holandię, Belgię, Włochy, Anglię, Niemcy i Francję. Kolejne wakacyjne wizyty we Francji - od 1908 roku, kiedy nawiązał przyjaźń między innymi z Pierrem Bonnardem i Felixem Fénéonem - zaowocowały szeregiem obrazów i akwafort przedstawiających widoki Concarneaux, St. Valery en Caux, Collioure, Saint-Tropez, Vernon i Giverny. Prezentowany obraz pochodzi z tego okresu twórczości artysty. W roku 1906 został profesorem ASP w Krakowie. Zaświadcza o tym m.in. seria martwych natur w tym najznakomitsza Martwa natura z owocami i nożem (1909). Wojenne lata 1914-19 spędził w Hiszpanii, gdzie zaprzyjaźnił się z Robertem Delaunayem, któremu zawdzięcza zmianę stylu. Płótna ‘okresu hiszpańskiego’ cechuje geometryzacja (wpływ kubizmu) oraz intensywność płasko kładzionych barw - wpływ fowizmu. W latach 20. zainicjował nurt polskiego koloryzmu nawiązujący do twórczości francuskich postimpresjonistów. Jako pedagog patronował grupie malarzy i grafików skupionych w Komitecie Paryskim zwanych potocznie kapistami. W jej skład wchodzili m.in. Jan Cybis, Artur Nacht-Samborski, Józef Czapski, Zygmunt Waliszewski i Piotr Potworowski. Od 1923 roku został ponownie profesorem ASP w Krakowie, a od 1925 roku kierował filią tej uczelni w Paryżu. Lata powojenne przynoszą kolejną zmianę stylu Pankiewicza. Stopniowo rezygnował z czystego, intensywnego, dekoracyjnego koloru na rzecz malarstwa walorowego, będącego obiektywną wizją rzeczywistość. Częstym tematem powojennych prac malarza są „pejzaże z puszystymi koronami drzew” okolic Sanary, Cassis i La Ciôtat.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

020
Józef PANKIEWICZ (1866 Lublin - 1940 La Ciotat, Francja)

Le Cours-la-Reine, Rouen - Gondole w Wenecji (dwie kompozycje odbite na jednym arkuszu), 1904

akwaforta, 9,6 x 16,5 cm
obie: sygnowane ołówkiem pod kompozycją: 'Pankiewicz' oraz l.d.: '20', obie opisane: 'La Cours-la-Reine à Rouen'; 'Gondoles à Venise'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Praca pochodzi z teki Józefa Pankiewicza Quatorze Eaux-Fortes wydanej w Paryżu w 1905 roku; plansze 3 i 4 z teki nr 20

LITERATURA:
(Rouen - Le Cours-la-Reine)
Józef Pankiewicz, Życie i dzieło. Artyście w 140. rocznicę urodzin, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2006, nr kat. III/53; por. III/58/3 teka
Hanna Bartnicka-Górska, Joanna Szczepińska-Tramer, W poszukiwaniu światła, kształtu i barw. Artyści polscy wystawiający na Salonach paryskich w latach 1884-1960, Warszawa 2005, s. 143
Irena Kossowska, Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897-1917, Kraków 2000, s. 124
Sztuka kręgu sztuki, Towarzystwo Artystów Polskich „Sztuka” 1879-1950, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, red. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Kraków 1995, s. 86, nr 159
Alfred Ligocki, Józef Pankiewicz, Warszawa 1973, s. 81, il. 65
Joanna Szczepińska, Realizm - impresjonizm - symbolizm w malarstwie Józefa Pankiewicza, cz. I: Tekst, cz. II: Katalog, maszynopis niepublikowanej pracy doktorskiej, pisanej pod kierunkiem prof. Juliusza Starzyńskiego na Uniwersytecie Warszawskim, 1964, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, cz. II, s. 64, nr 226 [Widok nadbrzeża w Rouen. Cours la Reine à Rouen]
Jadwiga Dmochowska, W kręgu Pankiewicza. Wspomnienia i listy 1906-1940, Kraków 1963, s. 40-41
Mieczysław Radojewski, Wystawa grafik Józefa Pankiewicza, Wrocław 1959, s. 20, nr 38 [Krajobraz z okolic Rouen. Aleja i zabudowania nad rzeką]
Jadwiga Waydel-Dmochowska, Dawna Warszawa, Warszawa 1959, wyd. II, s. 398
Józef Pankiewicz. Dzieła i pamiątki z pracowni, katalog wystawy w Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Warszawskiego, Warszawa 1947, s. 10, nr 20 [Widok w Rouen]
Katalog wystawy dzieł Józefa Pankiewicza, Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział imienia Feliksa Jasieńskiego, Kraków 1936, s. 14, nr 162-163 [Krajobraz z okolic Rouen]
Wystawt: Romana Kramsztyka i prof. Józefa Pankiewicza, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Lwów 1914, nr 101 [Port w Rouen]
Ausstellung der Vereinigung polnischer Künstler „Sztuka”, Hagenbund, Wien 1908, s. 21, nr 127
Kamil Mauclair, Akwaforty Pankiewicza, „Sztuka" 1905 (Paris), nr 10, s. 421 (VII. Widoki francuskie: Quai w Rouen)
IV Wystawa Stowarzyszenia Artystów Polskich „Sztuka”, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa 1905, nr 93 [Cours-la-Reine]
Adolf Basler, Les Eaux-Fortes de J. Pankiewicz, „LArt Decoratif” 1904: VI, Paris, Juillet, s. 234 (il.)
Salon d'Automne 1904, s. 176, nr 1930 [Le Cours-la-Reine à Rouen]

(Gondole w Wenecji)
Józef Pankiewicz, Życie i dzieło. Artyście w 140. rocznicę urodzin, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2006, nr kat. III/53; por. III/58/3 teka
Joanna Szczepińska, Realizm - impresjonizm - symbolizm w malarstwie Józefa Pankiewicza, cz. I: Tekst, cz. II: Katalog, maszynopis niepublikowanej pracy doktorskiej, pisanej pod kierunkiem prof. Juliusza Starzyńskiego na Uniwersytecie Warszawskim, 1964, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, cz. II, s. 61, nr 218 [Gondole. Wenecja. Wyspa św. Jerzego]
Krystyna Czarnocka, Półtora wieku grafiki polskiej, Warszawa 1962, s. 204
Mieczysław Radojewski, Wystawa grafik Józefa Pankiewicza, Wrocław 1959, s. 22, nr 52 [Wenecja. Gondole na tle Wyspy św. Jerzego]
Katalog wystawy dzieł Józefa Pankiewicza, Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział imienia Feliksa Jasieńskiego, Kraków 1936, s. 15, 176 [Wenecja - Wyspa św. Jerzego]
Exposition d'Art Polonais à Paris, Paris 1921, s. 16, nr 150 [Les gondoles]
VI Wystawa Towarszystwa Artystów Polskich „Sztuka”, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa 1907, nr 65 [Gondola - Wenecja]
X Wystawa Towarszystwa Artystów Polskich „Sztuka”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków, 1907, s. 15, nr 72 [Gondole]

W latach 1884 - 85 uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod kierunkiem Wojciecha Gersona i Aleksandra Kamińskiego, następnie wraz z Władysławem Podkowińskim wyjechał do Petersburga, aby w latach 1885-86 przebywać na stypendium w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. W 1889 obaj artyści udali się do Paryża; tam jego obraz "Targ na jarzyny na placu za żelazną bramą" (1888 r.) został nagrodzony srebrnym medalem na Wystawie Powszechnej. Zapoznawszy się z pracami impresjonistów po powrocie do Warszawy w 1890 roku, starał się przenieść na rodzimy grunt francuskie trendy malarskie. Nawiązujący do impresjonizmu "Targ na kwiaty przed kościołem Św. Magdaleny w Paryżu" (1890 r.) spotkał się z nieprzychylnym odbiorem polskiej krytyki i publiczności, która doradzała malarzowi wizytę u okulisty. W latach następnych twórczość artysty pozostawał pod wpływem symbolizmu - tworzył nastrojowe nokturny o ciemnym, niemal monochromatycznym kolorycie: Rynek Starego Miasta w Warszawie nocą (1892) Dorożka nocą (1896), Łabędzie w ogrodzie Saskim (1896) Park w Duboju (1897). Inspirowany m.in. twórczością Jamesa Whistlera stworzy cykl nastrojowych portretów m.in. Portret Dziewczynki w czerwonej sukni (1897), Portret Pani Oderfeldowej z córką (1897, nagrodzony na Wystawie Powszechnej w Paryżu złotym medalem). W 1897 roku został członkiem krakowskiego Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. W latach 1897-1906 podróżował po zachodniej Europie zwiedzając Holandię, Belgię, Włochy, Anglię, Niemcy i Francję. Kolejne wakacyjne wizyty we Francji - od 1908 roku, kiedy nawiązał przyjaźń między innymi z Pierrem Bonnardem i Felixem Fénéonem - zaowocowały szeregiem obrazów i akwafort przedstawiających widoki Concarneaux, St. Valery en Caux, Collioure, Saint-Tropez, Vernon i Giverny. Prezentowany obraz pochodzi z tego okresu twórczości artysty. W roku 1906 został profesorem ASP w Krakowie. Zaświadcza o tym m.in. seria martwych natur w tym najznakomitsza Martwa natura z owocami i nożem (1909). Wojenne lata 1914-19 spędził w Hiszpanii, gdzie zaprzyjaźnił się z Robertem Delaunayem, któremu zawdzięcza zmianę stylu. Płótna ‘okresu hiszpańskiego’ cechuje geometryzacja (wpływ kubizmu) oraz intensywność płasko kładzionych barw - wpływ fowizmu. W latach 20. zainicjował nurt polskiego koloryzmu nawiązujący do twórczości francuskich postimpresjonistów. Jako pedagog patronował grupie malarzy i grafików skupionych w Komitecie Paryskim zwanych potocznie kapistami. W jej skład wchodzili m.in. Jan Cybis, Artur Nacht-Samborski, Józef Czapski, Zygmunt Waliszewski i Piotr Potworowski. Od 1923 roku został ponownie profesorem ASP w Krakowie, a od 1925 roku kierował filią tej uczelni w Paryżu. Lata powojenne przynoszą kolejną zmianę stylu Pankiewicza. Stopniowo rezygnował z czystego, intensywnego, dekoracyjnego koloru na rzecz malarstwa walorowego, będącego obiektywną wizją rzeczywistość. Częstym tematem powojennych prac malarza są „pejzaże z puszystymi koronami drzew” okolic Sanary, Cassis i La Ciôtat.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.