POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Dolny Śląsk
WYSTAWIANY:
Związek Polskich Artystów Plastyków, II Ogólnopolska Wystawa Plastyki, Wrocław, po 1951 r.

Był malarzem i scenografem. W latach 1923 - 29 studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Był jednym z członków ugrupowania artystycznego - Bractwo św. Łukasza. Jako uczeń Tadeusza Pruszkowskiego uczestniczył w plenerach w Kazimierzu Dolnym. Dużo podróżował: poznał Włochy, Francję, Grecję, Turcję, północną Afrykę. Po powrocie do kraju zamieszkał w Kucku. Po wojnie osiadł we Wrocławiu, gdzie poświęcił się przede wszystkim scenografii - współpracował z wrocławskim Teatrem Polskim oraz wieloma scenami w kraju, między innymi Teatrem Wielkim w Łodzi. Zajmował się także pracą pedagogiczną - był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Malował z rozmachem, dynamicznie, z dużą wrażliwości kolorystyczną. W jego twórczości dominują pejzaże o cechach malarstwa plenerowego, malowane szybko, szerokimi pociągnięciami pędzla, często z okolic Kazimierza.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

004
Aleksander JĘDRZEJEWSKI (1903 Żytomierz - 1974 Wrocław)

Lato na Krzykach, 1951 r.

olej/sklejka, 62,5 x 75 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany l.d.: 'O A. Jędrzejewski 1951'
na odwrociu dwie papierowe nalepki II Ogólnopolskiej Wystawy Plastyki z opisem pracy oraz pieczęć własnościowa

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Dolny Śląsk
WYSTAWIANY:
Związek Polskich Artystów Plastyków, II Ogólnopolska Wystawa Plastyki, Wrocław, po 1951 r.

Był malarzem i scenografem. W latach 1923 - 29 studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Był jednym z członków ugrupowania artystycznego - Bractwo św. Łukasza. Jako uczeń Tadeusza Pruszkowskiego uczestniczył w plenerach w Kazimierzu Dolnym. Dużo podróżował: poznał Włochy, Francję, Grecję, Turcję, północną Afrykę. Po powrocie do kraju zamieszkał w Kucku. Po wojnie osiadł we Wrocławiu, gdzie poświęcił się przede wszystkim scenografii - współpracował z wrocławskim Teatrem Polskim oraz wieloma scenami w kraju, między innymi Teatrem Wielkim w Łodzi. Zajmował się także pracą pedagogiczną - był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Malował z rozmachem, dynamicznie, z dużą wrażliwości kolorystyczną. W jego twórczości dominują pejzaże o cechach malarstwa plenerowego, malowane szybko, szerokimi pociągnięciami pędzla, często z okolic Kazimierza.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.