POCHODZENIE:
spuścizna po artystce
Galerie Gmurzynska, Kolonia
kolekcja prywatna, Europa

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

11
Mela (Mutermilch Maria Melania) MUTER (1876 Warszawa - 1967 Paryż)

"Lato, Geranium" ("Été, Géranium"), 1940-1945

olej/płótno, 72,5 x 60,5 cm
sygnowany p.g.: 'Muter'
na odwrociu papierowa kartka z opisem piórem: 'No 34 | Été (Géranium) | Marie Mela Muter'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Obiekt Pożądania. Martwa Natura i Przedmiot w Sztuce

09.09.2021

19:00

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
spuścizna po artystce
Galerie Gmurzynska, Kolonia
kolekcja prywatna, Europa

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.