POCHODZENIE:
dom aukcyjny Rempex, Warszawa, grudzień 2008
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

45
Teodor GROTT (1884-1972)

Las w słonecznym świetle, 1927

akwarela/papier, 61 x 48 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'TeodGrott 927'
na odwrociu nalepki aukcyjne

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

23.09.2021

19:00

Sprzedane 12 000 zł (15 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 12 000 - 18 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
dom aukcyjny Rempex, Warszawa, grudzień 2008
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.