Ewa Latkowska-Żychska

Urodzona w 1950r. Studia Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi, Wydział Tkaniny i Ubioru. Dyplom: w 1976r. w pracowni tkaniny.
Przez wiele lat zajmowała się tkaniną , poszukując autorskich technik do realizacji swoich kompozycji. Od ponad 20 lat zajmuje się sztuką papieru. Na ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi stworzyła Pracownię Papieru, którą prowadzi do dziś. Jest profesorem zwyczajnym. Prace prof.Ewy Latkowskiej-Żychskiej były prezentowane na ponad 70 wystawach na całym świecie. Jej dzieła trafiły do kolekcji muzealnych w Belgii, Niemczech, Polsce, Japonii, Meksyku, Szwajcarii,Węgie ,Ukrainy, USA. W 2020 roku otrzymała Medal Gloria Artis.

W swojej twórczości wykorzystuje technikę papieru japońskiego. Sama tak o tym pisze cyt.:" Japońska metoda czerpania papieru wymaga umiejętności warsztatowych. Należy posiąść wiedzę, jak przygotować materię z której będziemy czerpać a potem trzeba praktykować, praktykować ,praktykować. W moim przypadku obok określenia metoda japońska powinno się pojawić uzupełnienie: "technika własna". Papier japoński to precyzja wykonawcza ugruntowana historią. Moje papiery to niepokorność, która kazała mi skręcić japońską metodą do świata malarskiego. Moja niepokorność została mi przez mistrzów wybaczona, a nawet doceniona. Dwa razy mojej książki z japońskiego papieru zrealizowanego metodą własną otrzymały wyróżnienie międzynarodowych konkursach" Katalog "Ewa Latkowska-Żychska, małe formy"2015.
Liczne nagrody i wyróżnienia m.in. medal ZPAP na II Ogólnopolskiej Wystawie Tkaniny Unikatowej, 1981; wyróżnienie na Światowym Konkurs Ręcznie Robionej Książki Obrazkowej zorganizowanym przez Muzeum Książki Oshima w Toyama, Japonia - 2002, 2004. Kilkadziesiąt wystaw w kraju i zagranicą. Od 1998r. udział w wystawach "Sztuka Książki": nagrodzona w roku 2000 oraz 2003 (Japonia, książka z wystawy 7 edycji "Sztuki Książki").
Prace artystki znajdują się w zbiorach muzealnych i w galeriach w Łodzi, Warszawie, na Węgrzech, w Belgii, Szwajcarii, Niemczech i USA.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Opłata organizacyjna: do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Wynosi ona 18%.
- Droit de suite: przy wybranych i oznaczonych obiektach, do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.

24
Ewa LATKOWSKA-ŻYCHSKA

"Las", 2015

technika własna- papier japoński, 43 x 30 cm, passe-partout, w ramie,
sygn.prawy dolny róg

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Ewa Latkowska-Żychska

Urodzona w 1950r. Studia Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi, Wydział Tkaniny i Ubioru. Dyplom: w 1976r. w pracowni tkaniny.
Przez wiele lat zajmowała się tkaniną , poszukując autorskich technik do realizacji swoich kompozycji. Od ponad 20 lat zajmuje się sztuką papieru. Na ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi stworzyła Pracownię Papieru, którą prowadzi do dziś. Jest profesorem zwyczajnym. Prace prof.Ewy Latkowskiej-Żychskiej były prezentowane na ponad 70 wystawach na całym świecie. Jej dzieła trafiły do kolekcji muzealnych w Belgii, Niemczech, Polsce, Japonii, Meksyku, Szwajcarii,Węgie ,Ukrainy, USA. W 2020 roku otrzymała Medal Gloria Artis.

W swojej twórczości wykorzystuje technikę papieru japońskiego. Sama tak o tym pisze cyt.:" Japońska metoda czerpania papieru wymaga umiejętności warsztatowych. Należy posiąść wiedzę, jak przygotować materię z której będziemy czerpać a potem trzeba praktykować, praktykować ,praktykować. W moim przypadku obok określenia metoda japońska powinno się pojawić uzupełnienie: "technika własna". Papier japoński to precyzja wykonawcza ugruntowana historią. Moje papiery to niepokorność, która kazała mi skręcić japońską metodą do świata malarskiego. Moja niepokorność została mi przez mistrzów wybaczona, a nawet doceniona. Dwa razy mojej książki z japońskiego papieru zrealizowanego metodą własną otrzymały wyróżnienie międzynarodowych konkursach" Katalog "Ewa Latkowska-Żychska, małe formy"2015.
Liczne nagrody i wyróżnienia m.in. medal ZPAP na II Ogólnopolskiej Wystawie Tkaniny Unikatowej, 1981; wyróżnienie na Światowym Konkurs Ręcznie Robionej Książki Obrazkowej zorganizowanym przez Muzeum Książki Oshima w Toyama, Japonia - 2002, 2004. Kilkadziesiąt wystaw w kraju i zagranicą. Od 1998r. udział w wystawach "Sztuka Książki": nagrodzona w roku 2000 oraz 2003 (Japonia, książka z wystawy 7 edycji "Sztuki Książki").
Prace artystki znajdują się w zbiorach muzealnych i w galeriach w Łodzi, Warszawie, na Węgrzech, w Belgii, Szwajcarii, Niemczech i USA.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Opłata organizacyjna: do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Wynosi ona 18%.
- Droit de suite: przy wybranych i oznaczonych obiektach, do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.