studia artystyczne odbył we Lwowie i Paryżu. W 1923 osiadł w Zakopanem , gdzie przyjaźnił się z literatami i artystami.. W 1925 ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem był współtwórcą teatru, wykonywał do niego dekoracje sceniczne i występował jako aktor. Działał też w Podhalańskim Związku Artystów Plastyków. W 1930-39 prowadził "Klub Zakopiański".

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

17
Tadeusz Władysław KONIEWICZ (1891-1945)

Łapsza, 1938 r.

akwarela/papier, 63 x 47 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 'Łapsza 938 | T. Koniewicz'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

studia artystyczne odbył we Lwowie i Paryżu. W 1923 osiadł w Zakopanem , gdzie przyjaźnił się z literatami i artystami.. W 1925 ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem był współtwórcą teatru, wykonywał do niego dekoracje sceniczne i występował jako aktor. Działał też w Podhalańskim Związku Artystów Plastyków. W 1930-39 prowadził "Klub Zakopiański".

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.