WYSTAWIANY:
- Rafał Bujnowski, Corner, Johnen Galerie, Berlin, Niemcy, 2011
- Rafał Bujnowski i Ray Bartkus, Galerija Vartai, Wilno, Litwa, 2010

Rafał Bujnowski to jeden z najradykalniejszych i najinteligentniejszych malarzy współczesnych. Jego sztuka jest błyskotliwym połączeniem dwóch z pozoru odległych dyscyplin artystycznych – malarstwa i konceptualizmu. Tematem kolejnych projektów Bujnowskiego – obrazów, materiałów wideo, obiektów czy akcji – są konwenanse związane ze społecznym funkcjonowaniem artysty, dzieł sztuki obrazów, jak również konwencjonalność samej sztuki. Obrazy Rafała to w pełni świadome malarstwo konceptualne – przedmioty zmieniające sens w zależności od otoczenia, w jakim zostaną umieszczone, to swoiste modele dzieł sztuki ujawniające napięcie między procesem artystycznej produkcji i konsumpcji. Niewątpliwy i nieprzeciętny talent plastyczny artysty sprawia zarazem, że jego prace są również traktowane jako „samobieżne dzieła malarskie”, wyjątkowo dobre obrazy. W abstrakcyjnych "Pejzażach” z 2010 Bujnowski wykorzystał szklaną oprawę jako integralną część obrazu. Horyzontalne kompozycje o precyzyjnej strukturze szerokich, impastowych pociągnięć pędzla i łagodnego sfumato zyskują kolejną warstwę w postaci refleksów na powierzchni osłaniającego je szkła. Obraz staje się bardziej nieuchwytny i niedostępny, a zarazem tym intensywniej wciągający widza – poprzez włączenie do gry jego odbicia. Rafał Bujnowski jest artystą nieustannie pogłębiającym i poszerzającym medium malarstwa. W jego twórczości zachodzi wyrafinowana relacja między techniką malarską a tematem. Artysta od ponad dziesięciu lat rozwija koncepcję czarnego obrazu, najmocniej wyartykułowaną w cyklu „Lamp Black” czy nocnych pejzażach. Charakterystyczne dla artysty jest pracowanie w obrębie serii różniących się pomiędzy sobą liczbą prac, posługiwanie się uproszczeniem i czerpanie tematów z otoczenia. Bujnowski wykazał się nie tylko zainteresowaniem przestrzenią publiczną, ale przede wszystkim dążeniem do odpowiedzi na pytanie o status współczesnej sztuki i miejsce artysty. Swoimi projektami dotykał dyskursu utylitarności sztuki –społecznej użyteczności malarza, artysty jako kreatora otoczenia, zależności pomiędzy pierwowzorem a odbiciem.

Malarz, grafik, ostatnio także artysta posługujący się wideo. W latach 1993-95 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, a następnie w latach 1995-2000 na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1994 do 2001 działał w Grupie Ładnie, jednocześnie od 1998 do 2001 prowadził Galerię Otwartą w Krakowie, w ramach której wystawiał m.in. plakaty przedstawiające przedmioty codziennego użytku w formule zbliżonej do reklamy produktów supermarketu, jednak niemożliwych do kupienia. Interesuje go wchodzenie sztuki w przestrzeń publiczną, a także kwestie komercjalizacji sztuki i pozbawiania jej wartości innej niż materialna. Dokumentuje przemianę dzieła sztuki w reklamę lub w przedmiot. Jego ulubioną metodą jest powtarzanie przedmiotu w innej technice (malarstwo olejne, linoryty). Próbuje oczyścić swoją sztukę z indywidualności. Wykonane przez niego obrazy przypominają np. cegły czy deski, a jednocześnie mogą być odbierane jako przykłady malarstwa abstrakcyjnego czy konceptualnego. Artysta sprzedawał je początkowo po rzeczywistej cenie "towaru", jaki przedstawiały. Zajmuje się także akcjami artystycznymi, polegającymi na odmalowywaniu fasad galerii.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

106
Rafał BUJNOWSKI (ur. 1974)

Landscape (3), 2010 r.

olej/płótno, 120 x 240 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: ‘BUJNOWSKI / 2010’

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

WYSTAWIANY:
- Rafał Bujnowski, Corner, Johnen Galerie, Berlin, Niemcy, 2011
- Rafał Bujnowski i Ray Bartkus, Galerija Vartai, Wilno, Litwa, 2010

Rafał Bujnowski to jeden z najradykalniejszych i najinteligentniejszych malarzy współczesnych. Jego sztuka jest błyskotliwym połączeniem dwóch z pozoru odległych dyscyplin artystycznych – malarstwa i konceptualizmu. Tematem kolejnych projektów Bujnowskiego – obrazów, materiałów wideo, obiektów czy akcji – są konwenanse związane ze społecznym funkcjonowaniem artysty, dzieł sztuki obrazów, jak również konwencjonalność samej sztuki. Obrazy Rafała to w pełni świadome malarstwo konceptualne – przedmioty zmieniające sens w zależności od otoczenia, w jakim zostaną umieszczone, to swoiste modele dzieł sztuki ujawniające napięcie między procesem artystycznej produkcji i konsumpcji. Niewątpliwy i nieprzeciętny talent plastyczny artysty sprawia zarazem, że jego prace są również traktowane jako „samobieżne dzieła malarskie”, wyjątkowo dobre obrazy. W abstrakcyjnych "Pejzażach” z 2010 Bujnowski wykorzystał szklaną oprawę jako integralną część obrazu. Horyzontalne kompozycje o precyzyjnej strukturze szerokich, impastowych pociągnięć pędzla i łagodnego sfumato zyskują kolejną warstwę w postaci refleksów na powierzchni osłaniającego je szkła. Obraz staje się bardziej nieuchwytny i niedostępny, a zarazem tym intensywniej wciągający widza – poprzez włączenie do gry jego odbicia. Rafał Bujnowski jest artystą nieustannie pogłębiającym i poszerzającym medium malarstwa. W jego twórczości zachodzi wyrafinowana relacja między techniką malarską a tematem. Artysta od ponad dziesięciu lat rozwija koncepcję czarnego obrazu, najmocniej wyartykułowaną w cyklu „Lamp Black” czy nocnych pejzażach. Charakterystyczne dla artysty jest pracowanie w obrębie serii różniących się pomiędzy sobą liczbą prac, posługiwanie się uproszczeniem i czerpanie tematów z otoczenia. Bujnowski wykazał się nie tylko zainteresowaniem przestrzenią publiczną, ale przede wszystkim dążeniem do odpowiedzi na pytanie o status współczesnej sztuki i miejsce artysty. Swoimi projektami dotykał dyskursu utylitarności sztuki –społecznej użyteczności malarza, artysty jako kreatora otoczenia, zależności pomiędzy pierwowzorem a odbiciem.

Malarz, grafik, ostatnio także artysta posługujący się wideo. W latach 1993-95 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, a następnie w latach 1995-2000 na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1994 do 2001 działał w Grupie Ładnie, jednocześnie od 1998 do 2001 prowadził Galerię Otwartą w Krakowie, w ramach której wystawiał m.in. plakaty przedstawiające przedmioty codziennego użytku w formule zbliżonej do reklamy produktów supermarketu, jednak niemożliwych do kupienia. Interesuje go wchodzenie sztuki w przestrzeń publiczną, a także kwestie komercjalizacji sztuki i pozbawiania jej wartości innej niż materialna. Dokumentuje przemianę dzieła sztuki w reklamę lub w przedmiot. Jego ulubioną metodą jest powtarzanie przedmiotu w innej technice (malarstwo olejne, linoryty). Próbuje oczyścić swoją sztukę z indywidualności. Wykonane przez niego obrazy przypominają np. cegły czy deski, a jednocześnie mogą być odbierane jako przykłady malarstwa abstrakcyjnego czy konceptualnego. Artysta sprzedawał je początkowo po rzeczywistej cenie "towaru", jaki przedstawiały. Zajmuje się także akcjami artystycznymi, polegającymi na odmalowywaniu fasad galerii.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.