J.S.Zubrzycki (1860-1935) architekt, historyk architektury. Pracował na Politechnice Lwowskiej jako profesor historii architektury, był dziekanem Wydziału Architektury tej uczelni. Należał do zwolenników rodzimości w sztuce i propagatorów stylu narodowego. Wybudował (jak sam twierdził) ponad sto kościołów, głównie w małych miastach galicyjskich. Do najważniejszych należą kościoły: św. Józefa i oo. redemptorystów w Podgórzu w Krakowie, misjonarzy w Tarnowie, dominikanów w Czortkowie, kapucynów we Lwowie oraz kościoły w Tłustem na Podolu, Bielczy koło Bochni, Masłowie, Szczurowej, Biegonicach, Borzęcinie Górnym)

214
[LANCKORONA - ruiny zamku]. 1896.

Fotografia form. 11,6x16,5 na podkładzie form. 16,5x24,7 cm autorstwa Bogdana Benedyktowicza (Przedstawia ruiny zamku od strony wschodniej. Pod zdjęciem napisy ołówkiem i atramentem: "Lanckorona", "Zdjęcie P. Bogdana Benedyktowicza (1896)". W lewym dolnym narożniku piecz.: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego". Na odwrocie szkic ołówkiem Zubrzyckiego przedstawiający lokalizację baszty w ciągu murów oraz atramentowy napis ręką kolekcjonera: "Szczątki zamku w Lanckoronie. Baszta od strony wschodniej". Stan dobry

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

J.S.Zubrzycki (1860-1935) architekt, historyk architektury. Pracował na Politechnice Lwowskiej jako profesor historii architektury, był dziekanem Wydziału Architektury tej uczelni. Należał do zwolenników rodzimości w sztuce i propagatorów stylu narodowego. Wybudował (jak sam twierdził) ponad sto kościołów, głównie w małych miastach galicyjskich. Do najważniejszych należą kościoły: św. Józefa i oo. redemptorystów w Podgórzu w Krakowie, misjonarzy w Tarnowie, dominikanów w Czortkowie, kapucynów we Lwowie oraz kościoły w Tłustem na Podolu, Bielczy koło Bochni, Masłowie, Szczurowej, Biegonicach, Borzęcinie Górnym)