LITERATURA:
Georg Johann Tribowski 1935-2002. Gemälde / Zeichnungen, red. Friedrich Gross, Hamburg 2006, s. 28 (il.)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

013
Georg Johann TRIBOWSKI (1935 - 2002)

"Lancet I", około1995

olej/płyta, 68 x 47,5 cm

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet. Sztuka Współczesna

21.01.2021

19:00

Sprzedane 2 200 zł (2 750 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 4 000 - 8 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

LITERATURA:
Georg Johann Tribowski 1935-2002. Gemälde / Zeichnungen, red. Friedrich Gross, Hamburg 2006, s. 28 (il.)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.