Malarz, działacz społeczny, aktywista, pasjonat sztuki ludowej i etnografii. Był jednym z inicjatorów powstania Muzeum Nikifora w Krynicy, od podstaw stworzył własny mini-skansen w jednym z połemkowskich budynków swe wsi Polany niedaleko Nowego Sącza.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

43
Eugeniusz FORYCKI (1923 - 1991)

Lampa II

olej/płótno, 81 x 65 cm
sygnowany na odwrociu monogramem wiązanym: 'EF'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Malarz, działacz społeczny, aktywista, pasjonat sztuki ludowej i etnografii. Był jednym z inicjatorów powstania Muzeum Nikifora w Krynicy, od podstaw stworzył własny mini-skansen w jednym z połemkowskich budynków swe wsi Polany niedaleko Nowego Sącza.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.