„To szczególne zamiłowanie do traktowania lalki jako obiektu artystycznego, nie zaś dziecięcej zabawki czy malarskiego lub rzeźbiarskiego szkicu, sięga początków XX wieku. Lalki Althamera wydają się mieć wiele wspólnego z historią związaną z Oskarem Kokoschką, dla którego Hermina Moos, w Stuttgarcie, wykonała kopię niejakiej Almy Mahler. Naturalnej wielkości lalka przedłużyła w ten sposób egzystencję ukochanej, która porzuciła artystę. Nasuwają się tu analogie z przywoływanym wcześniej wizerunkiem Gumy, figury zainstalowanej na sprężynie i popychanej przez praskie dzieci. W przeciwieństwie do wielu współczesnych twórców, którzy koncentrowali się głównie na lalkach jako erotycznych wizerunkach kobiet, Althamer często przedstawia mężczyzn. Z drugiej strony, być może źródeł jego fascynacji lalką należałoby szukać w wykonywanej przed laty pracy zarobkowej: lalkami, które artysta tworzył razem żoną w celach handlowych – wstawiał je do sklepów z pamiątkami i zabawkami”.
Karolina Zychowicz

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

60
Paweł ALTHAMER (ur. 1967)

Lalka - Pan w brązowym płaszczu, lata 90. XX w.

asamblaż, 30 x 21 x 17 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

„To szczególne zamiłowanie do traktowania lalki jako obiektu artystycznego, nie zaś dziecięcej zabawki czy malarskiego lub rzeźbiarskiego szkicu, sięga początków XX wieku. Lalki Althamera wydają się mieć wiele wspólnego z historią związaną z Oskarem Kokoschką, dla którego Hermina Moos, w Stuttgarcie, wykonała kopię niejakiej Almy Mahler. Naturalnej wielkości lalka przedłużyła w ten sposób egzystencję ukochanej, która porzuciła artystę. Nasuwają się tu analogie z przywoływanym wcześniej wizerunkiem Gumy, figury zainstalowanej na sprężynie i popychanej przez praskie dzieci. W przeciwieństwie do wielu współczesnych twórców, którzy koncentrowali się głównie na lalkach jako erotycznych wizerunkach kobiet, Althamer często przedstawia mężczyzn. Z drugiej strony, być może źródeł jego fascynacji lalką należałoby szukać w wykonywanej przed laty pracy zarobkowej: lalkami, które artysta tworzył razem żoną w celach handlowych – wstawiał je do sklepów z pamiątkami i zabawkami”.
Karolina Zychowicz

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.