STAN ZACHOWANIA:
praca nieoprawiona

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

4539
Waldemar ŚWIERZY (1931-2013)

"Lady Godiva"

gwasz/tektura, 50 x 71,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany l.d.: 'SWIERZY' oraz opisany p.d.: 'LADY GODIVA'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Waldemar Świerzy

01.07.2020

16:00

Sprzedane 5 500 zł (6 490 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 6 000 - 8 000 zł

STAN ZACHOWANIA:
praca nieoprawiona

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.