Studiował w krakowskiej ASP w latach 1905/06-10 w pracowni L. Wyczółkowskiego, którego twórczość - podobnie jak malarstwo J. Stanisławskiego - wywarła na niego duży wpływ. Odbywał częste podróże do Włoch i Francji. Malował pejzaże i portrety, w późniejszym okresie projektował witraże. W latach 1913 - 1930 był profesorem rysunku w krakowskich gimnazjach. Był współzałożycielem Związku Polskich Artystów Plastyków (ok. 1915 r.) Uczestniczył w wielu wystawach m.in.: Wystawa E. Czerwenki i Z. Stryjeńskiej, Kraków (1928 r.), Wystawa w TPSP w Krakowie (1921, 1929, 1934 r.), ”Wojciech Weiss i jego uczniowie”, TPSP Kraków (1934 r.), Wystawa TZSP w Warszawie z ”Grupą Czterech”. Obrazy artysty znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

48
Erwin CZERWENKA (1887 - 1970)

Kwitnące jabłonie, 1933

olej/sklejka, 40 x 43,5 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Erwin Czerwenka 933'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet - Sztuka Dawna

23.01.2020

19:00

Sprzedane 2 400 zł (2 952 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 2 600 - 3 200 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Studiował w krakowskiej ASP w latach 1905/06-10 w pracowni L. Wyczółkowskiego, którego twórczość - podobnie jak malarstwo J. Stanisławskiego - wywarła na niego duży wpływ. Odbywał częste podróże do Włoch i Francji. Malował pejzaże i portrety, w późniejszym okresie projektował witraże. W latach 1913 - 1930 był profesorem rysunku w krakowskich gimnazjach. Był współzałożycielem Związku Polskich Artystów Plastyków (ok. 1915 r.) Uczestniczył w wielu wystawach m.in.: Wystawa E. Czerwenki i Z. Stryjeńskiej, Kraków (1928 r.), Wystawa w TPSP w Krakowie (1921, 1929, 1934 r.), ”Wojciech Weiss i jego uczniowie”, TPSP Kraków (1934 r.), Wystawa TZSP w Warszawie z ”Grupą Czterech”. Obrazy artysty znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.