34
Aleksander AUGUSTYNOWICZ (1865-1944)

KWIATY W WAZONIE

akwarela, karton
75,3 x 46,3 cm
sygn. l.d.: Augustynowicz
w prawym górnym narożniku sucha pieczęć wytwórni papieru akwarelowego D’Arches

Zobacz katalog

AGRA-ART

Aukcja Sztuki Dawnej

18.10.2020

19:00

Sprzedane 10 000 zł (11 800 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 10 000 zł
Estymacja: 12 000 - 18 000 zł