POCHODZENIE:
spuścizna artystki
dar od artystki dla obecnych właścicieli

LITERATURA:
Joanna Stacewicz-Podlipska, Ja byłam wolny ptak ... O życiu i sztuce Teresy Roszkowskiej, Warszawa 2012, nr 222, s. 557

Artystka znana głównie ze swojej działalności scenograficznej, zarówno teatralnej, jak i filmowej. Wykształcenie zdobywała w latach 1934-36 w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie. Nieco wcześniej – w latach 1924-28 studiowała w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Tadeusza Pruszkowskiego, którego koncepcja nowego realizmu w malarstwie wywarła znaczący wpływ na charakterystyczny styl malarki. Razem z innymi artystami z kręgu Pruszkowskiego regularnie wyjeżdżała na plenery malarskie do Włoch, Francji i Kazimierza Dolnego. Po zakończeniu II wojny światowej uległa, jak kilku innych polskich malarzy, urokowi malowniczego, położonego w górach Szlembarku.
Teresa Roszkowska zasiliła szeregi grupy artystycznej „Szkoła Warszawska” założonej w 1929. Jej członkowie promowali realizm (wzorem Pruszkowskiego), lecz ich twórczość była stylowo pluralistyczna. Łączyła ich chęć odwzorowywania realiów współczesnego życia w jego afirmatywnych przejawach. Roszkowska jawi się jako najbardziej „klasycyzująca” postać tego ugrupowania malarskiego. Artystka wykształcona przez Pruszkowskiego używała klasycznych technik malarstwa sztalugowego: tempery i techniki mieszanej, chcąc zbliżyć się do formuły artystycznej dawnych mistrzów. Stylistycznie uprawiała drobiazgowy realizm bliski szeroko pojętemu malarstwu „nowej rzeczowości” i „powrotu do porządku”, tak rozpowszechnionemu w Europie po Wielkiej Wojnie. W rzadkiej na rynku sztuki pracy Roszkowskiej z XX-lecia międzywojennego artysta wykorzystała klasyczny temat martwej natury. Na wzór XVII-wiecznych mistrzów artystka zakomponowała kwieciste gałęzie jabłoni wypełniające cały kadr kompozycji. W charakterystyczny dla siebie sposób Roszkowska z naturalistycznym zacięciem oddała delikatne wiosenne kwiaty, posługując się gęstą, drobno kładzioną plamą barwą o świetlistym kolorycie.

Studiowała w Warszawie: w latach 1924-1930 w Konserwatorium Muzycznym w klasie fortepianu, równocześnie w Szkole Sztuk Pięknych, w pracowni Tadeusza Pruszkowskiego. Często brała udział w plenerach malarskich w Kazimierzu Dolnym, podczas jednego z nich, w 1926 r. powstał film amatorski z jej udziałem w reżyserii Pruszkowskiego pt. „Szczęśliwy wisielec czyli Kalifornia w Polsce”. Pierwszą wystawę indywidualną miała już w 1930 r. w Paryżu, później m.in. w Genui (1931 r.), Brukseli (1935 r. - nagrodzoną), Bostonie, Chicago, Toronto, Paryżu (1937 – Grand Prix w dziedzinie sztuki dekoratorskiej), Rapperswillu, Nowym Jorku, Sztokholmie, Londynie (1939 r.). Brała też udział w wystawach krajowych. W latach 1934-1936 studiowała scenografię na wydziale sztuki reżyserskiej Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej. Projektowała scenografie do sztuk dramatycznych i oper, współpracowała z najwybitniejszymi reżyserami, m.in. Leonem Schillerem, Aleksandrem Zelwerowiczem, Edmundem Wiercińskim, później Bohdanem Korzeniewskim. Była też autorką znakomitych prac scenograficznych do spektakli operowych i baletowych w Operze warszawskiej. Po 1978 roku poświęciła się całkowicie malarstwu. Jej bogaty dorobek artystyczny był w okresie powojennym wielokrotnie prezentowany na wystawach indywidualnych i zbiorowych zarówno w kraju, jak i poza granicami, m. in. w Londynie, w Pradze, w Wenecji, Nancy, Nicei, Mediolanie i NRD, Moskwie, Leningradzie, Oslo, Neuchtel. Teresa Roszkowska zmarła tragicznie, zamordowana w swojej willi na Saskiej Kępie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

163
Teresa ROSZKOWSKA (1904-1992)

Kwiaty jabłoni w wazonie ("Białe kwiaty"), 1944

olej/płótno naklejone na deskę, 76 x 60 cm
sygnowany i datowany p.d.: '(gmerk artystki) | TERESA | ROSZKOWSKA | 1944'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
spuścizna artystki
dar od artystki dla obecnych właścicieli

LITERATURA:
Joanna Stacewicz-Podlipska, Ja byłam wolny ptak ... O życiu i sztuce Teresy Roszkowskiej, Warszawa 2012, nr 222, s. 557

Artystka znana głównie ze swojej działalności scenograficznej, zarówno teatralnej, jak i filmowej. Wykształcenie zdobywała w latach 1934-36 w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie. Nieco wcześniej – w latach 1924-28 studiowała w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Tadeusza Pruszkowskiego, którego koncepcja nowego realizmu w malarstwie wywarła znaczący wpływ na charakterystyczny styl malarki. Razem z innymi artystami z kręgu Pruszkowskiego regularnie wyjeżdżała na plenery malarskie do Włoch, Francji i Kazimierza Dolnego. Po zakończeniu II wojny światowej uległa, jak kilku innych polskich malarzy, urokowi malowniczego, położonego w górach Szlembarku.
Teresa Roszkowska zasiliła szeregi grupy artystycznej „Szkoła Warszawska” założonej w 1929. Jej członkowie promowali realizm (wzorem Pruszkowskiego), lecz ich twórczość była stylowo pluralistyczna. Łączyła ich chęć odwzorowywania realiów współczesnego życia w jego afirmatywnych przejawach. Roszkowska jawi się jako najbardziej „klasycyzująca” postać tego ugrupowania malarskiego. Artystka wykształcona przez Pruszkowskiego używała klasycznych technik malarstwa sztalugowego: tempery i techniki mieszanej, chcąc zbliżyć się do formuły artystycznej dawnych mistrzów. Stylistycznie uprawiała drobiazgowy realizm bliski szeroko pojętemu malarstwu „nowej rzeczowości” i „powrotu do porządku”, tak rozpowszechnionemu w Europie po Wielkiej Wojnie. W rzadkiej na rynku sztuki pracy Roszkowskiej z XX-lecia międzywojennego artysta wykorzystała klasyczny temat martwej natury. Na wzór XVII-wiecznych mistrzów artystka zakomponowała kwieciste gałęzie jabłoni wypełniające cały kadr kompozycji. W charakterystyczny dla siebie sposób Roszkowska z naturalistycznym zacięciem oddała delikatne wiosenne kwiaty, posługując się gęstą, drobno kładzioną plamą barwą o świetlistym kolorycie.

Studiowała w Warszawie: w latach 1924-1930 w Konserwatorium Muzycznym w klasie fortepianu, równocześnie w Szkole Sztuk Pięknych, w pracowni Tadeusza Pruszkowskiego. Często brała udział w plenerach malarskich w Kazimierzu Dolnym, podczas jednego z nich, w 1926 r. powstał film amatorski z jej udziałem w reżyserii Pruszkowskiego pt. „Szczęśliwy wisielec czyli Kalifornia w Polsce”. Pierwszą wystawę indywidualną miała już w 1930 r. w Paryżu, później m.in. w Genui (1931 r.), Brukseli (1935 r. - nagrodzoną), Bostonie, Chicago, Toronto, Paryżu (1937 – Grand Prix w dziedzinie sztuki dekoratorskiej), Rapperswillu, Nowym Jorku, Sztokholmie, Londynie (1939 r.). Brała też udział w wystawach krajowych. W latach 1934-1936 studiowała scenografię na wydziale sztuki reżyserskiej Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej. Projektowała scenografie do sztuk dramatycznych i oper, współpracowała z najwybitniejszymi reżyserami, m.in. Leonem Schillerem, Aleksandrem Zelwerowiczem, Edmundem Wiercińskim, później Bohdanem Korzeniewskim. Była też autorką znakomitych prac scenograficznych do spektakli operowych i baletowych w Operze warszawskiej. Po 1978 roku poświęciła się całkowicie malarstwu. Jej bogaty dorobek artystyczny był w okresie powojennym wielokrotnie prezentowany na wystawach indywidualnych i zbiorowych zarówno w kraju, jak i poza granicami, m. in. w Londynie, w Pradze, w Wenecji, Nancy, Nicei, Mediolanie i NRD, Moskwie, Leningradzie, Oslo, Neuchtel. Teresa Roszkowska zmarła tragicznie, zamordowana w swojej willi na Saskiej Kępie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.