PROWENIENCJA:
Gdańsk, kolekcja prywatna Rempex, aukcja 16.12.1998, poz. 281

43
Czesław RZEPIŃSKI (1905-1995)

Kwiaty

olej, płótno, 54,5 x 73,5 cm
sygn. u dołu Rzepiński

Zobacz katalog

POLSWISS ART

Aukcja Dzieł Sztuki

02.06.2020

19:00

Sprzedane warunkowo 10 000 zł (12 300 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 12 000 - 15 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PROWENIENCJA:
Gdańsk, kolekcja prywatna Rempex, aukcja 16.12.1998, poz. 281