Studiowała w gdańskiej PWSSP (1948-51; obecnie ASP) i warszawskiej ASP (1951-54).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

037
Barbara JONSCHER (1926-1986)

"Kwiat czerwony I", 1966

olej/płótno, 80 x 65 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'BARBARA JONSCHER | "Kwiat czerwony l" | 1966 | 80 x 65'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet. Sztuka Współczesna

21.01.2021

19:00

Sprzedane 8 000 zł (10 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 800 - 2 200 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Studiowała w gdańskiej PWSSP (1948-51; obecnie ASP) i warszawskiej ASP (1951-54).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.